Functieomschrijving

Voor de Provincie Noord-Brabant zoeken wij een Programmamanager Facilitaire Dienstverlening.

Bij de provincie werken ze vanuit de maatschappelijke opgaven, dat betekent dat ze hun expertises optimaal op orde houden zodat ze zich in verbinding met hun stakeholders en externe partners verder ontwikkelen naar een opgave gestuurde netwerkorganisatie met een groot adaptief vermogen (“toegerust zijn”).

Om meer focus te hebben op de opgaven en op professionals, is binnen de organisatie gekozen om te werken volgens het “HOF-principe.” Vanuit dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudelijke sturing op opgaven door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. Een andere manier van samenwerken die zich kenmerkt door ruimte te bieden aan de professional.

Werkzaamheden
Als programmamanager (en interne opdrachtgever) Facilitaire Dienstverlening (O) ben jij verantwoordelijk voor de inhoud van het programma en de te behalen resultaten. Om de resultaten te bereiken werk je nauw samen met de H-managers die de hiërarchische (H) en functionele (F) verantwoordelijkheid hebben over de medewerkers werkzaam voor jouw programma.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (instandhouding) van het vastgoed en alle facilitaire diensten van de provinciale organisatie.
Je bent mede-opdrachtgever voor het ontwikkelproces Anders Werken, Ontmoeten en Reizen, waarmee we een gedragsverandering stimuleren en een nieuw gebruikersconcept realiseren; specifiek voor de projecten “herinrichting Huis voor Brabant” en Werken in Brabant. Je stuurt hierbij op de doelstellingen en de voortgang binnen deze projecten.

Samen met de opdrachtnemers en collega’s van het programma zorg je ervoor dat alle medewerkers en gasten van de organisatie op een gastvrije wijze worden ondersteund met facilitaire middelen en een gezonde en veilige werk- of ontmoetingsplek. Hiervoor bepaal jij wat er nodig is, samen met het team van teamleiders (opdrachtnemers) en stuur jij het team hierop aan.
Je realiseert de ingezette ontwikkeling, op basis van het Doorontwikkelplan Facilitaire Dienstverlening.  Waarbij je samen met de opdrachtnemers een kwalitatieve ontwikkeling in de serviceverlening vanuit het programma realiseert op basis van de droom “wij zijn mogelijkmakers”.
Hierbij wordt gewerkt met de volgende lijnen:
 • Het doorontwikkelen van het voormalige  Dienstenplein naar 1 loket voor Bedrijfsvoering (ONS LOKET) en bijbehorende backoffices
 • Het standaardiseren en meetbaar maken van de dienstverlening
 • Verder op orde brengen van de sturing en verantwoording
 • Verder op orde brengen van de personele organisatie, optimaliseren van de structuur en blijvend aandacht behouden voor de cultuur. (“Hoe werken wij professioneel, constructief en prettig samen?”Zo doen we dat hier”)
Je onderhoudt veel contact met andere programmamanagers, gedeputeerden en de portfoliodirecteur over de inhoud van het programma en om verbinding te leggen tussen andere inhoudelijke thema’s binnen de organisatie.
Jaarlijks bepaal je samen met de teamleiders de doelstellingen met bijbehorende resultaten voor het programma. Gedurende het jaar ben je ervoor verantwoordelijk dat deze resultaten bereikt worden. Hier stuur je op en leg je verantwoording af aan de portfoliodirecteur.
Je stuurt op een inspirerende wijze de medewerkers op de te behalen doelstellingen.
Je stuurt op de meerjaren onderhoudsbegroting, de budgettaire kaders en de beschikbare capaciteit.
Met de H-manager(s) heb je frequente afstemming over de individuele - en teamontwikkeling van de medewerkers uit jouw programma en de voortgang in het ontwikkelplan facilitaire dienstverlening.

Jouw programmateam werkt nauw samen met interne collega’s, en met omgevingsdiensten, vertegenwoordigers van andere provincies en gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio’s, NVWA, Openbaar Ministerie enz.

De Provincie en dus ook het Provinciehuis heeft een voorbeeldrol, denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming duurzaamheid en veiligheid. Belangrijk is daarom het wenhuurdbaar kunnen reageren op de ontwikkelingen die binnen en buiten in de maatschappij plaatsvinden.

Door continue modernisering, innovatie en digitalisering van de FDV -taakuitvoering ben je voorbereid op de toekomst.

Als programmamanager opereer je in het collectief van programmamanagers met als doel de sturing vanuit één provinciaal bestuurlijke agenda te versterken, één taal te spreken en samenhang te bevorderen. Daarnaast ben je de strategisch sparringpartner van de gedeputeerden en de directie, en verantwoordelijk voor de inhoud en realisatie van het programma. De duurzame inzetbaarheid van je medewerkers behoort niet tot je taken, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de H()-managers.

Functie eisen

 • Afgeronde WO opleiding en bij voorkeur aangevuld met relevante opleidingen en cursussen op het gebied van leiderschap/management
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in het werkveld met het inhoudelijk aansturen van een complex programma of afdeling met een minimale omvang van 25 fte

Functie wensen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in het werkveld FDV en ervaring met transitiemanagement in organisaties met minimaal 500 FTE, en in een maatschappelijke organisatie en een politiek-bestuurlijke organisatie van minimaal 500 FTE

Extra informatie

 • Plaats Den Bosch
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 15-12-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.