Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een programmamanager Invlechting Weesp. De afvalinzameling in Weesp wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam op dit moment uitgevoerd door de GAD. De dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de GAD loopt tot 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 moet de inzameling van al het huishoudelijk afval door de gemeente geregeld zijn.
Harmonisatie beleid en regelgeving, aansluiting inzamelsystematiek op bestaand regime, financiële afwikkeling invlechting en communicatie & draagvlak bewoners zijn belangrijke deelopgaven in dit programma. In samenwerking met GAD, gebiedsmanagement en interne afdelingenzorgdragen voor het overnemen en beheren van alle benodigde assets, de inzameling en bijbehorende planning zodat op 01-01-2025 het afval in Weesp op een efficiënte, duurzame en gedragen manier wordt ingezameld. 

Sinds maart 2022 is Weesp onderdeel van de gemeente Amsterdam. Voor een goed functionerende afvalinzameling en dienstverlening is het van belang dat per 01-01-2025 de logistieke inzamelorganisatie operationeel is. Dat is het moment waarop de gemeente de rol van afvalinzamelaar overneemt van de GAD. Dit betekent kort gezegd het inrichten van een programma waarin in iedergeval deelopgaven zijn:
 • Harmonisatie met in Amsterdam vigerende beleids- en handhavingsregels het fundament vormt
 • Op het Amsterdams inzamelregime aansluitende inzamellogistiek wordt ontwikkeld, inclusief eventuele overname assets, afvalpunten etc
 • De financiële afwikkeling van de overname door A&G van assets en mogelijk personeel van de GAD
 • Een goede communicatie en informatievoorziening voor bewoners en bedrijven van Weesp met het oog op goede dienstverlening
 • Voor jou is het de opgave al deze thema's zodanig afgestemd en getimed uit te laten voeren dat op 1 januari 20025 een goede afvalinzameling operationeel is, bestuurlijk gedragen en passend in de gebruikelijke operatie binnen Amsterdam. Natuurlijk kunnen bewoners en bedrijven rekenen op een goede dienstverlening vanuit A&G en weten zij wat zij kunnen verwachten
 • Dit doe je op basis van een gedegen programmaplan waarvoor je draagkracht realiseert bij uiteenlopende stakeholders. Denk aan betrokken bestuurders en GAD, lijnmanagement van afdelingen als Inzameling en Assets, en belanghebbenden als bewoners en zo nodig collega-directies als DMC, THOR etc
Taken
Voor de uitvoering van het programma stuur je projectleiders aan die de aangegeven deelprojecten uitvoeren. In het programmaplan formuleer je de deelopgaven, benodigde capaciteit en middelen. Onderdeel hiervan is een risico-analyse gericht op de haalbaarheid van de beoogde mijlpaal 01-01-2025, en eventuele beheersmaatregelen en/of scenario's. Kern van de opgave blijft dat Weesp ten alle tijden goed moet worden bediend.

Functie eisen

 • Je beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met complexe projecten en programma's in de stedelijke omgeving, bij voorkeur in de afvalbranche
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het opbouwen van netwerken met (commerciële) strategische partners
 • Je hebt aantoonbare ervaring met transities en (re-)organisatievraagstukken, implementeren en operationaliseren van projectresultaten in een uitvoeringsorganisatie

Functie wensen

 • Je hebt ervaring in gemeentelijke overheid, bij voorkeur G4/Amsterdam
 • Je hebt ervaring met verbinden, de vertaling van strategie naar praktische uitvoering te maken, zodat in- en externe stakeholders jouw visie overnemen

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum 1-6-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.