Functieomschrijving

Voor de KVK zijn wij op zoek naar een Programmamanager IT continuïteit.

Deze uitvraag betreft een inhuur voor een Programma manager IT continuity management. Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel (KVK) geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. KVK is per 1 maart 2022 getransformeerd naar een agile organisatie, bestaande uit een 6-tal groepen, ieder bestaande uit onder andere producten met product owners en scrum teams. Iedere groep en daarbinnen product owner is verantwoordelijk voor een stuk dienstverlening (product).Binnen KVK wordt veel aandacht besteed aan continuiteit en security. Er lopen diverse initiatieven en projecten om de infrastructuur en processen te vernieuwen en de continuiteit van de dienstverlening te verbeteren. KVK maakt hiertoe onder andere gebruik van twee datacenters.

De opdracht is om als programmamanager de IT continuiteit van KVK en zijn dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Hij/Zij zorgt ervoor op basis van het "projectmanagement-vierkant" (tijd, geld, kwaliteit en kwantiteit) i.c.m. een Agile aanpak dat het programma succesvol wordt uitgevoerd.De project organisatie staat en verschillende fasen van het programma zijn gedefinieerd en een start is reeds gemaakt. KVK kent gezien de dienstverlening een complex IT landschap met veel afhankelijkheden. Belangrijk naast de techniek is dat ook de gehele keten en afhankelijkheden helder zijn. Verder is het van cruciaal belang dat een ieder zijn rol en scope kent. Naast techniek en keten is het dus van groot belang om alle stakeholders mee te nemen in deze ontwikkeling en hun aandeel in te laten vullen van dit programma. De rol bestaat naast het aansturen van het programmateam en het realiseren van de doelstellingen voor een groot gedeelte uit afstemming binnen de organisatie en het meenemen van de organisatie in de transitie naar een hoger continuiteitsniveau. Je rapporteert aan de group lead Solide Fundament en tevens CIO van KVK. Verder is er een stuurgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers van KVK ter ondersteuning en sturing van het programma. Tevens is het mogelijk dat je op incidentele basis op verzoek aanschuift bij de RvB ter ondersteuning van het programma. Je zorgt voor succesvolle uitvoering van het programma it continuity management binnen de gestelde kaders.

Competenties
 • Plannen en organiseren:Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald
 • Resultaatgericht:Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren
 • Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen
 • Kwaliteitsgericht: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk
 • Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Je bent in bezit van een certificaat voor Prince2 en ITIL
 • Je hebt minimaal 20 jaar ervaring in de IT bij (middel)grote organisatie
 • Je hebt meerjarige ervaring met stakeholder management op directieniveau
 • Je hebt minimaal 20 jaar ervaring met IT services en IT projecten
 • Je hebt  ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context
 • Je hebt ervaring en / of affiniteit met IT infrastructuur

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 40 uur per week
 • Startdatum 13-2-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.