Functieomschrijving

Voor Zorginstituut Nederland zijn wij op zoek naar een Programmanager Passende Zorgpraktijken.

Taken en verantwoordelijkheden 
Als programmamanager ben je het gezicht van en aanspreekpunt (in- en extern) voor dit nieuwe programma van het Zorginstituut, inclusief de opdrachtgever VWS. De programmamanager is verantwoordelijk voor:
 • Het inrichten van het programmateam inclusief werving en selectie
 • Het functioneren van de betrokken medewerkers en het creëren van de randvoorwaarden hiervoor
 • Het opzetten van het programma samen met het programmateam, in afstemming met VWS (opdrachtgever), relevante stakeholders zoals zorgprofessionals en zorgverzekeraars, en met andere overheidsorganisaties zoals de NZa
 • Het opbouwen van een relevant netwerk voor dit programma, en de verbinding leggen met externe partijen: de strategie overbrengen, input ophalen, draagvlak creëren en partijen in beweging krijgen
 • Het ontwikkelen van de systematiek
 • De uitvoering van het programma door het programmateam (in nauwe samenwerking met de andere directies)
 • Het organiseren van een evaluatie van het programma na 2 jaar (bij verlenging na 1 jaar)
De organisatie 
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken ze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Zij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:
 • ze adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket
 • ze zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg
 • ze bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg
 • ze bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden
 • ze voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen
 • ze beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg
Het Zorginstituut wil de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel waarborgen door te sturen op passende zorg. Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het leven van mensen en oog heeft voor de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Het is daarmee een individueel en collectief begrip, gebaseerd op professionele waarden van zorgverleners, persoonlijke waarden van mensen en maatschappelijke waarden van de samenleving. Passende zorg gaat over de gezamenlijk af te leggen weg om de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig te maken, met aandacht voor zowel passend gebruik als passende organisatie en bekostiging van zorg. De grote maatschappelijke opgaven waarmee de zorgsector en de samenleving aan de slag moeten om zorg toekomstbestendig te maken, liggen op het vlak van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid.

Competenties 
 • Communicatief sterk, kan mensen ‘aan boord’ krijgen
 • Kan complexe processen goed overzien
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht
 • Durft ruimte te geven aan en te maken voor de transitie
 • Kan interveniëren op een lerende, reflectieve manier
 • Samenwerken

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding
 • Je hebt minimaal 5 jaren én in minimaal 2 afgeronde soortgelijke trajecten aantoonbare werkervaring als programmamanager of kwartiermaker in complexe, multi-stakeholder (organisatie-overstijgende), strategische trajecten in de zorg
 • Je hebt minimaal 15 jaar werkervaring in de opschaling van transformaties in de zorg
 • Je hebt een actief netwerk in de zorg op bestuurlijk en managementniveau
 • Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met leidinggeven in complexe veranderende omstandigheden
 • Je hebt analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen meerdere stakeholders
 • Je hebt een uitstekend vermogen om te opereren in een bestuurlijke omgeving en om met weerstand om te gaan

Functie wensen

 • Je hebt meer dan 5 jaren én in meer dan 2 trajecten werkervaring als programmamanager of kwartiermaker in meerdere complexe, multi-stakeholder (organisatie-overstijgende), strategische trajecten in de zorg
 • Je hebt minimaal 15 jaar werkervaring in de opschaling van transformaties in de zorg, vanuit verschillende perspectieven (patiëntenvertegenwoordiging, zorgverlener/ zorginstelling, brancheorganisatie zorgverlener/ zorginstelling, zorgverzekeraar, overheid)
 • Je hebt ervaring met leidinggeven in complexe veranderende omstandigheden, bij voorkeur organisatie-overstijgend 
 • Je bent een inspirerende leider
 • Je hebt een visie die past bij Passende zorg

Extra informatie

 • Plaats Diemen
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 28 uur per week
 • Startdatum 01-03-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.