Functieomschrijving

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Programmaregisseur Gebouwde Omgeving Gelders Energieakkoord.

Je bent als programmaregisseur op het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Samen met de netwerkpartners help je de verduurzaming (netto minder CO2 uitstoot) verder vormgeven binnen het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving. Je weet het netwerk te inspireren en samen zoek je naar knelpunten die de verduurzaming in de weg zitten. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Gebouwde Omgeving en energietransitie) en vooral weet je goed samen te werken met bedrijven, overheden, bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vier programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem/haar ben je verantwoording verschuldigd. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Bij deze opdracht sturen we ook mee als bijlage de Verklaring Integriteit en Geheimhouding Externe medewerkers. Deze verklaring moet worden ondertekend door de leverancier die de opdracht gegund krijgt.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Je bent voor de partners binnen het aandachtsgebied Gebouwde Omgeving het eerste aanspreekpunt. Binnen het GEA ben je voor Gebouwde Omgeving eveneens het eerste aanspreekpunt
 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en geeft met de deelnemende netwerkpartners vorm aan de invulling van de doelen van het GEA met als specifiek aandachtsgebied Gebouwde Omgeving
 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het programma Gebouwde Omgeving
 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven
 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform
 • Je bespreekt de voortgang van het programma Gebouwde Omgeving binnen het GEA-team en gaat in gesprek met de netwerkpartners over aandachtspunten binnen het programma tot bijstelling , mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen
 • Je draagt zorg voor bijeenkomsten rond het programma Gebouwde Omgeving en de afstemming met de andere aandachtsgebieden binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie
 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg
 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren
 • Je hebt oog voor de ontbrekende partijen die zich niet laten horen, maar wel nodig zijn en weet deze aan tafel te krijgen
 • Met name binnen Gebouwde Omgeving en rond het thema wonen en leefomgeving zijn bewoners erg belangrijk. Met de andere netwerkpartners zorg je voor een goede en betrokken deelname van deze groep
De organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Gebouwde Omgeving is een van de aandachtsgebieden en is gericht op het aandeel dat de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving, inclusief bedrijven (commerciele en publieke dienstverlening), heeft in de centrale doelstelling (de opgave is circa 2Mton).

Functie eisen

 • Je hebt de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • Je hebt minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie of daar nauw mee samenhangend

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 1-3-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.