Functieomschrijving

Voor de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Programmaregisseur Industrie Gelders Energieakkoord.

Taken en verantwoordelijkheden 
Je bent als programmaregisseur op het aandachtsgebied Industrie de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Daarnaast zijn er raakvlakken met het aandachtsgebied Gebouwde omgeving met betrekking tot bedrijventerreinen, inzet restwarmte en met de agrarische sector o.a. met betrekking tot biogas. Binnen deze raakvlakken wordt eveneens van jou een actieve rol verwacht. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Samen met de netwerkpartners help je de verduurzaming  (netto minder CO2-uitstoot) verder vormgeven binnen het aandachtsgebied Industrie. Je weet het netwerk te inspireren en samen zoek je naar knelpunten die de verduurzaming in de weg zitten. Je hebt kennis van de materie (ontwikkelingen op het gebied van het verduurzamen van de Industrie en energietransitie) en vooral weet je goed samen te werken met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen.

 • Je bent voor de partners binnen het aandachtsgebied Industrie het eerste aanspreekpunt. Binnen het GEA ben je voor Industrie eveneens het eerste aanspreekpunt
 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en geeft samen met de deelnemende netwerkpartners vorm aan de invulling van de doelen van het GEA met als aandachtsgebied Industrie
 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het aandachtsgebied Industrie, onder andere door het organiseren van frequent overleg met betrokken industriepartners
 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven
 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform
 • Je bespreekt de voortgang van het aandachtsgebied binnen het GEA-team en gaat in gesprek met de netwerkpartners over aandachtspunten binnen het programma, mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen
 • Je  draagt zorg voor bijeenkomsten rond het aandachtsgebied Industrie en de afstemming met de andere aandachtsgebieden binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie
 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg
 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren
 • Je hebt oog voor de ontbrekende partijen die zich niet laten horen, maar wel nodig zijn en weet deze aan tafel te krijgen

De organisatie 
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken ze in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor hen allemaal. Ze doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken ze telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt hun werk uitdagend, interessant en zinvol.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Functie eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder
 • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Industrie in al haar facetten

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de Industrie in al haar facetten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring in de publiek-private samenwerking, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het tot stand brengen van coalities
 • Je hebt ervaring met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen)
 • Je hebt ervaring met maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen als energiecoöperaties, buurtorganisaties, energiedienstenbedrijven of buurtbedrijven

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 01-03-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.