Functieomschrijving

Voor de provincie Gelderland zijn we op zoek naar een programmaregisseur. Je bent als programmaregisseur op het aandachtsgebied Hernieuwbare bronnen/Participatie de spin in het web en zorgt voor de noodzakelijke verbindingen binnen het netwerk. Daarnaast zijn er raakvlakken met de agrarische sector met betrekking tot gebiedsontwikkeling en leefbaarheid, ruimtelijke ordening en eventueel biogas. Binnen deze raakvlakken wordt eveneens van jou een actieve rol verwacht. Als programmaregisseur ben je de drijvende kracht, heb je visie en zet je lijnen uit. Samen met de netwerkpartners help je bij de inzet van hernieuwbare bronnen en participatieprocessen. Je weet het netwerk te inspireren en samen zoek je naar de knelpunten die de verduurzaming van de energievoorziening in de weg zitten.  Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de inzet van Hernieuwbare bronnen/Participatie en vooral weet je goed samen te werken met bedrijven, overheden, energiecoöperaties en kennisinstellingen.

Als programmaregisseur weet je mensen te binden en te enthousiasmeren. Je zorgt ervoor dat partners elkaar vinden en realiseren wat ze zeggen te doen en te willen. 

Hoewel de provincie formeel opdrachtgever is, is er geen hiërarchische relatie met de provincie. Aansturing van de vier programmaregisseurs vindt plaats door de centrale GEA-regisseur. Aan hem/haar ben je verantwoording verschuldigd. Ook met hem/haar stem je regelmatig af. Kortom, je voert de regie op de realisatie van de inzet van Hernieuwbare bronnen/Participatie in Gelderland. Daartoe werk je samen met partners aan de opbouw van samenwerkingsverbanden die zich richten op de uitvoering van projecten. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en samenhang van projecten in een (uitvoerings-)programma. Je bewaakt de realisatie en rapporteert over de bereikte resultaten.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent voor de partners binnen het aandachtsgebied Hernieuwbare bronnen/Participatie het eerste aanspreekpunt. Binnen het GEA ben je voor Hernieuwbare bronnen/Participatie eveneens het eerste aanspreekpunt.
 • Je creëert een speelveld waar partijen elkaar kunnen vinden en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de vermindering van CO2 uitstoot en geeft met de deelnemende netwerkpartners vorm aan de invulling van de doelen van het GEA met als aandachtsgebied  Hernieuwbare bronnen/Participatie. 
 • Je zorgt voor de inrichting en instandhouding van het aandachtsgebied Hernieuwbare bronnen/Participatie.
 • Je ontwikkelt samen met betrokken partners nieuwe initiatieven.
 • Je hebt oog voor kansen in het veld. En goede ideeën laat je niet verloren gaan. Jij weet ze om te zetten naar concrete projectinitiatieven met partners en een goede uitvoering.
 • Je draagt zorg voor de inhoudelijke en overige (kennis)uitwisseling via het platform.
 • Je bespreekt de voortgang van het programma binnen het GEA-team en gaat in gesprek met de netwerkpartners over aandachtspunten binnen het programma , mocht dat nodig zijn, om het behalen van de doelen te waarborgen. 
 • Je draagt zorg voor bijeenkomsten rondom het programma Hernieuwbare bronnen/Participatie en de afstemming met de andere aandachtgebieden binnen het GEA. Je neemt initiatief voor de organisatie, de verslaglegging, de terugkoppeling en de communicatie.
 • Je levert inbreng en neemt deel aan het GEA-teamoverleg.
 • Je zorgt voor een goede sfeer waarin de netwerkpartners enthousiast samenwerken in een open en positief kritische omgeving om de doelen te realiseren. 
 • Je hebt oog voor de ontbrekende partijen die zich niet laten horen, maar wel nodig zijn en weet deze aan tafel te krijgen.
De organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

In de provincie Gelderland werken meer dan 200 partners samen in het Gelders Energieakkoord aan het realiseren van de GEA-doelen, waaronder 1,5% besparing per jaar en een afname van 55% CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en CO2-vrij (klimaatneutraal) in 2050. Vanuit het Gelders Energieakkoord wordt de aanpak vormgegeven in vier aandachtsgebieden: Mobiliteit/Bereikbaarheid, Gebouwde Omgeving, Hernieuwbare bronnen/Participatie en Industrie. Voor elk van deze aandachtsgebieden worden samenwerkingsverbanden gesloten voor kennisdeling en de uitvoering van de opgaven.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen

Functie wensen

 • Ervaring met het werken in netwerkorganisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen)
 • Ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de inzet van hernieuwbare bronnen/participatie in al haar facetten
 • Ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren
 • Relevant netwerk binnen het gebied Provincie Gelderland
 • Ervaring met maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen als energiecoöperaties, buurtorganisaties, energiedienstenbedrijven of buurtbedrijven

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 01-03-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.