Functieomschrijving

Voor de Provincie Fryslân zijn wij op zoek naar een Programmasecretaris implementatie Omgevingswet.

Werkzaamheden
 • Opstellen interne stuurgroep rapportages
 • Monitoren financiën/formatie/contracten; input leveren berap, begroting, etc.
 • Coördineren opleiding en training
 • (mede)opstellen deelopdrachten en indien nodig opdrachtbrieven maken
 • Spreekwoordelijke spin in het web - in de gaten houden wie waar mee bezig is, of er voldoende voortgang is en wat er nog gedaan moet worden (Agile)
 • Vervanging Programmamanager bij IPO (Interprovenciaal overleg) en Fries PMO (Programmamanagers overleg)
 • Sparringpartner programmamanager
 • Operationele aansturing communicatie samen met ketenpartners en KCC rondom in werking treding
 • Overleggen organiseren en agenda’s opstellen
 • Externe rapportages bv. voor het IPO en het Rijk opstellen en bijhouden
 • Super user Dielplak in verband met dossiervorming overdracht
 • Projectleider voor het annoteren en ‘toepasbare regels’
De organisatie
De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving (op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water) in 1 wet. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven van vertrouwen.
Het programma Implementatie Omgevingswet is al een aantal jaren bezig met de implementatie. Een groot aantal onderwerpen hebben de revue gepasseerd en zijn uitgewerkt overgedragen naar de lijnorganisatie. Een aantal zaken konden echter pas worden opgepakt nadat er een definitieve datum van inwerkingtreding bekend is. Vanwege het vertrek van de huidige secretaris zijn we op zoek naar een ervaren en zelfstandige programmasecretaris die samen met de eindverantwoordelijke programmamanager werkt aan de implementatie van de Omgevingswet. De programmasecretaris is tevens belast met het in de nieuwe organisatie beleggen van het annoteren en opstellen ‘toepasbare regels’ voor de omgevingsdocumenten.

Functie eisen

 • HBO+ opleiding(sniveau)
 • Ervaring met het complexe krachtenspel van de Omgevingswet
 • Creatief omgaan met weerstanden en oplossing gericht inspelen bij onverwachte situaties
 • Schrijven van gedegen GS en PS stukken
 • Verbindend opereren over de verschillende opgaven heen 
 • Integraal werken
 • Goede kennis van verhouding tussen de provinciale organisatie en ketenpartners 

Functie wensen

 • Stressbestendig en gewend om soepel van rol te veranderen
 • Kennis van verandermanagement

Extra informatie

 • Plaats Leeuwarden
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 12-6-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.