Functieomschrijving

Voor AEB Amsterdam zijn wij op zoek naar een Project Inkoper.

In de haalbaarheidsfase van het project is een marktconsultatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe de markt het beste benaderd kan worden. De voorkeur van de markt is het project op te delen in ten minste twee percelen:
 1. Installatie
 2. Civiel
Er wordt nog onderzocht of het project in meer dan twee percelen opgedeeld moet worden. Dit wordt in Q1-2023 vastgesteld. AEB heeft reeds een partij geselecteerd voor het opstellen van de vraagspecificaties.

Het voorkeurscontract voor de bouw van de installatie is een twee fase EPC-contract (fase 1- FEED; fase 2: detailengineering en realisatie), mogelijk Fidic of een gelijksoortig internationaal contract. Voor de overige percelen is dit nog niet vastgesteld en is afhankelijk van de opdeling.

AEB wil voor de aanbesteding voor van de installatie een niet openbare aanbestedingsprocedure volgen zodat een beperkt aantal partijen (3-5) een offerte kunnen uitbrengen

Milestones
Q1-2023:Percelen vaststellen
Q2-2023: Vraagspecificatie(s) gereed
Q2-2023: Selectie partijen voor aanbesteding
Q3-2023: Start aanbesteding(en)
Q4-2023: Voorlopige gunning(en)

De verwachting is dit een full time functie is, mogelijk uit te breiden met ondersteuning mocht dit noodzakelijk zijn.

Taken en verantwoordelijkheden 
Je wordt direct ingezet op de Europese aanbesteding van het project bouw CO2 afvanginstallatie Dit houdt in o.a.:
 • het opstellen en publiceren van de aanbesteding
 • het (mede) opstellen van selectie en gunningscriteria
 • het (mede)opstellen van de conceptcontracten
 • het begeleiden van de schouw vanuit inkoop
 • het begeleiden, mede opstellen, controleren/redigeren en versturen van de Q&A
 • het begeleiden van de selectie en gunning
 • het opstellen van het selectievoorstel en het gunningsvoorstel
 • het voorbereiden, opstellen Tenderboardstukken
 • het begeleiden en organiseren consensusmeetings
 • het opstellen, versturen selectie, gunnings- en afwijzingsbrieven
 • bewaken van planning van de aanbesteding en compliance Aanbestedingswet
 • het bewaken van de Alcatel periode en behandelen van evt. bezwaren
 • het (mede)opstellen van de definitieve contracten
Mogelijk zal gevraagd worden of je bij de uitvoering van de contracten op gebied van contractmanagement gaat ondersteunen of zelfs het contractmanagement gaat uitvoeren.

De organisatie 
Zij zijn een Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf. Hun taak is om zo duurzaam en schoon mogelijk energie te maken van afval. Bij AEB werken ze met ruim 300 medewerkers aan de verwerking van restafval van gemeenten en bedrijven. Uit het afval worden zoveel mogelijk waardevolle materialen gehaald. Wat overblijft verbranden zij efficiënt en daarmee leveren ze elektriciteit en warmte voor steeds meer huishoudens en bedrijven. AEB heeft eind 2022 een subsidie ontvangen voor de bouw van een CO2 afvanginstallatie. Investeringsomvang meer dan 100 mio Euro. AEB is voornemens de installatie in 2027 in bedrijf te nemen. Voor het opstellen en begeleiden van de aanbesteding hiervoor zoekt AEB een capex project inkoper (0,8 – 1 fte) met Europees aanbestedingskennis, die deel gaat nemen in het projectteam CO2 afvang.

De afdeling 
Het projectteam waar je onderdeel van wordt is zich nog aan het vormen. Het projectteam uit de haalbaarheidsfase blijft betrokken maar wordt verder versterkt. Het projectteam zal nauw samenwerken met zowel AEB als de partij die verantwoordelijk is voor de vraagspecificatie. De voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding(en) wordt jouw verantwoordelijkheid. Je legt verantwoording af aan de projectdirecteur.

Jouw profiel 
Je bent een echte relatiemanager, je kan anderen meenemen en uitleggen waarom ze de dingen (gaan) doen zoals zij ze doen. Je bent dus in staat om te verbinden en tegelijkertijd in staat om de interne en externe relaties te houden aan geldende wettelijke en contractuele bepalingen, voorschriften, termijnen, procedures, processen etc. Dat wringt soms, zeker als de business of het projectteam haast heeft. Jij houdt je hoofd koel en weet zo te laveren dat de business of projectteam tevreden is én zich committeert aan hoe we inkoop en contractmanagement uitvoeren.

Vanwege de internationale interesse zal veelal in het Engels gecommuniceerd worden. Van belang is met name de ervaring op gebied van (bouw)technische terminologie en contractuele termen in het Engels.

Contracten worden door jou veelal in het Engels opgesteld evenals aanbestedingen en offerteaanvragen. Je hebt affiniteit met techniek en je maakt je dit snel eigen, zodat je snel begrip hebt van terminologie en processen.

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO aangevuld met opleidingen/trainingen op het gebied van inkoop en/of contract/leverancier-management 
 • Je hebt minstens 5 jaar aantoonbaar ervaring als (strategisch) inkoper of projectinkoper of inkoper Capex in de kapitaal -en arbeidsintensieve industriële omgeving
 • Je hebt ervaring met Europees aanbesteden van Capex projecten
 • Je bent ervaren met het opstellen van bij voorkeur EPC(M) contracten, eventueel UAV-gc of Fidic Yellow/Silverbook of NEC3/4 of andere design-construct-maintain contractvormen
 • Je hebt goede (technische) beheersing van het Engels in woord en geschrift
 • Je herkent je in competenties als: samenwerken, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid en analytisch vermogen

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met digitaal aanbesteden in Negometrix 3, Mercell S2C of Tenderned

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32-38 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.