Functieomschrijving

Voor Waterschap Noorderzijlvest zijn wij op zoek naar een Projectadviseur Duurzaamheid.

De organisatie
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor hun 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

De opdracht
Waterschap Noorderzijlvest verduurzaamt. Ze doen dat op basis van een beleidskader, nader uitgewerkt in een routekaart circulair Noorderzijlvest en een routekaart klimaatneutraal Noorderzijlvest. Voor de nadere implementatie en uitvoering van de routekaart klimaatneutraal Noorderzijlvest zoeken zij ondersteuning. Concreet zoeken ze iemand die vanuit inhoudelijke kennis gedreven is om de klimaatvoetafdruk van het waterschap te verkleinen en de daaruit voortvloeiende onderzoeks- en uitvoeringsprojecten in- of extern uit te zetten en te begeleiden. Je werkt hierbij nauw samen met de beide medewerkers duurzaamheid van het waterschap en andere collega’s.
 • Duurzaamheid: De waterschappen hebben de gezamenlijk de ambitie uitgesproken om als sector in 2035 klimaatneutraal te zijn. En hebben ze zich verbonden aan de nationale afspraak om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussendoel 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030.
 • Uitvoeringskader: De uit te voeren werkzaamheden zijn bedoeld om; a) steeds nauwkeuriger inzicht te krijgen in de broeikasgasemissies van ons waterschap, b) maatregelen en ontwikkelpaden te benoemen en te ontwikkelen om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen, veelal in samenwerking met andere waterschappen en onderzoeksinstituten, en/of c) projecten op het gebied van duurzame energie en/of netcongestie en ‘energy hubs’ te ontwikkelen.
Jouw profiel
Ze zoeken een praktisch ingesteld persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen met kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden van onderzoeksprojecten en vakkennis op het vlak van duurzaamheid, met name gericht op emissies van lachgas en methaan bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, opwek van duurzame energie en uitwisseling van energie en energiedragers.

In je doen en laten ben je een doener, gericht op realiseren van mogelijkheden en ontwikkelingen op het vlak van klimaatmitigatie. Je hebt basiskennis van biochemische processen op onze zuiveringsinstallaties en ervaring als projectleider van beleid en onderzoek. Je neemt bij voorkeur daarin ook ervaring met onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten mee. Vanuit een breed perspectief van kosten, risico’s, maatschappij en duurzaamheid zoek je naar de juiste programmatische aanpak van klimaatneutraliteit. Je bent vaardig met Excel, want hun ‘routeplanner klimaatneutraal Noorderzijlvest’ is een Excel-model. Je begeleidt diverse onderzoeksprojecten vanuit deze programmatische aanpak, je beoordeelt de uitkomsten daarvan en maakt ze toepasbaar. Hierbij ben je gericht op de samenwerking waarbij je actief de collega’s en (keten)partners opzoekt. Je weet daarbij hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en je communiceert makkelijk en correct, zowel mondeling als schriftelijk.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 2 jaar werkervaring

Functie wensen

 • Ervaring met uitstoot van broeikasgassen en hoe deze te meten en in projecten te reduceren
 • Ervaring met het opstellen en beoordelen van business cases
 • Ervaring met waterschappen en rioolwaterzuiveringsinstallaties in het bijzonder

Extra informatie

 • Plaats Groningen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 28 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.