Functieomschrijving

Voor de VNG zoeken wij een Projectcoördinator WEL in Ontwikkeling.

WEL in Ontwikkeling is een project binnen het OZJ. Dit project sluit aan bij het onderwijs en wil een nieuwe beweging creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in het onderwijs vastlopen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. De ministeries van OCW en VWS hebben Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters), Ingrado (leerplicht en RMC) en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) gevraagd dit project gezamenlijk te realiseren.

Als projectcoördinator ben je aanspreekpunt voor het project. Je ziet kansen voor de doorontwikkeling van het project en werkt hierin nauw samen met de rest van het team en de opdrachtgevers. Ook voer je de werkzaamheden van het project uit, waaronder het afleggen van interviews en gesprekken. Daarnaast leg je verbindingen met relevante partijen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Je voert deze opdracht uit namens het OZJ en in samenwerking met partners Ingrado en Gedragswerk
 • Je werkt in nauwe samenwerking met de andere projectleden en samen verdelen jullie het werk, waarbij jouw focus ligt op de afstemming met opdrachtgevers, uitzetten en behouden (strategische) koers en van denken naar doen gaan (organisatiekracht)
 • Naast het leiden van het project werk je ook hands-on mee binnen het project
 • Je neemt deel aan de overleggen met onder andere ketenpartners, opdrachtgevers en over communicatie
 • Je stemt af met het ministerie van OCW over de inhoud en begroting van het project
 • Als je reageert op deze opdracht kan je je vinden in de werkwijze van het OZJ en laat je deze leidraad zijn voor de uitvoer van de opdracht
 • Als projectleider maak je naast de andere projectleiders onderdeel uit van het programmateam van het OZJ
Resultaat
Je hebt bijgedragen aan de eindrapportage voor de ministeries vanuit de gevolgde koers voor WEL. Je hebt bijgedragen aan de doorontwikkeling van het project en het team. Je hebt bijgedragen aan het creëren van een nieuwe beweging voor niet ingeschreven jeugdigen die vastgelopen zijn in het onderwijs om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
Het OZJ is een netwerk van mensen dat meewerkt aan een lerend jeugdstelsel waarin kinderen, jongeren en gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed op te kunnen groeien. Bij elk vraagstuk gaan we als OZJ’ers van mens tot mens aan de slag met als uitgangspunt de leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen. Alles wat in het veld gebeurt moet direct of indirect naar hen terug te herleiden zijn.
Op deze manier ondersteunt het OZJ initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

Als OZJ vinden we de volgende punten belangrijk:
 • Leefwereld voorop: Behoefte en ervaring kind, jongere, ouders/verzorgers
 • Van Mens tot mens werken
 • Beweging in gang zetten door vraagstukken klein maken: Wat kan jij morgen anders doen?
 • Waar werkt het wel?
 • Leren verspreiden
Daarom werken we binnen het OZJ langs de volgende 4 stappen:
 1. Er is een behoefte of probleem in het jeugdveld. We gaan bij kinderen, jongeren en/of gezinnen na wat hun behoefte is en hoe zij dit probleem ervaren. Samen brengen we dit in kaart
 2. We maken zichtbaar waar een (begin van een) oplossing tot een wenselijke uitkomst heeft geleid voor kinderen, jongeren en/of ouders. Waar het wel is gelukt, hoe het wel gaat werken
 3. We zetten de beweging in gang door het klein te maken. Wat gaan we morgen anders doen? Hoe gaan we zorgen dat het wel lukt?
 4. Als laatste verspreiden we wat we hebben geleerd en zo brengen we de beweging naar andere plek- ken waar die nodig is

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO of WO denk- en werkniveau
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met het leiden
  van projecten (in de rol van project- of programmamanager)
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het sociale domein,
  onderwijs of jeugddomein in de rol van meewerkend projectcoördinator
 • Ervaring met het leiden van verander/innovatieprocessen

Functie wensen

 • Werkervaring in het omzetten van beleid naar uitvoering in de rol van projectcoördinator binnen het sociale domein, onderwijs of jeugddomein
 • Ervaring met het samenwerken in projecten met verschillende belangen met meerdere stakeholders
 • Werkervaring in het leiden van verander -en innovatieprocessen
 • Werkervaring in het voeren van waarderende gesprekken met ouders en kinderen op het gebied van oa hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, lvb en/of trauma

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 16 - 24 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb