Functieomschrijving

Het Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard (hierna: PB) werkt in opdracht van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, die op haar beurt werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland (PZH) aan de realisatie van circa 2.250 hectare natuur in de Krimpenerwaard in het kader van de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het programmabureau is samengesteld uit medewerkers van gemeente, waterschap en provincie en externe inhuur waar nodig, en staat onder leiding van een programmamanager. Programmamanager is tevens opdrachtgever. Het programmabureau is momenteel gevestigd in Gouda, bij de ODMH. In uitvoering verschuift dat mogelijk naar de Krimpenerwaard zelf. Ook vinden overleggen regelmatig plaats bij de provincie Zuid-Holland.

Taken en verantwoordelijkheden 
Het programmabureau is op zoek naar een Projectleider voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten: 1) de aanpak en uitvoering van het kwaliteitsbaggeren vooruitlopend op de inrichting, 2) aanpak van exotenbestrijding in het bijzonder de watercrassula, en 3) uitvoering van de aanleg en inrichting van een deel van het beoogde natuurgebied. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze (deel)projecten. Daartoe coördineert de projectleider de inzet en benodigde expertise van andere betrokkenen van binnen en buiten het programmabureau en stuurt op de project-gerelateerde financiën. 

Competenties 
 • Je kunt leidinggeven aan een team en sturen op resultaten van het team
 • Je kunt daadkrachtig aansturen van aannemers voor, tijdens en na de uitvoering
 • Je bezit flexibiliteit, tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders.
 • Je bezit bestuurlijke sensitiviteit

Functie eisen

 • Je hebt ruime ervaring als projectleider met natuurontwikkeling en water(kwaliteit) in veenweidegebieden, met aantoonbare ervaring met twee projecten met een budget van minimaal € 1 miljoen per project of 1 6/13 Versie april 2022 Uitvraag projectleider Programma Veenweiden Krimpenerwaard (DOS-2022-0007186) project met een budget van minimaal €2,5 miljoen, afgerond met de financiële verantwoording daarover, met inbegrip van verantwoording over gebruikte subsidies of fondsen
 • Je hebt ruime ervaring als projectleider met samenwerking met en verantwoording aan IPM-team, en ervaring met het aansturen van team(s)
 • Je bezit kennis van en ervaring als projectleider met opereren in een complexe omgeving van meerdere stakeholders, met het opereren binnen gemeente, waterschap of provincie of met een samenwerking tussen deze, en met de daarmee samenhangende besluitvorming- en verantwoording
 • Je beschikt over een rijbewijs en/of is in staat om zich voor fysiek overleg te verplaatsen naar en binnen de polder Krimpenerwaard

Functie wensen

 • Je hebt ervaring als projectleider met natuurontwikkeling en water(kwaliteit) in veenweidegebieden 
 • Je hebt ervaring als projectleider met samenwerking en verantwoording aan IPM-team
 • Je hebt werkervaring als projectleider met het opereren binnen gemeente, waterschap en/of provincie

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau MBO/HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 01-01-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.