Functieomschrijving

Voor Nederlands Instituut Publieke Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider Business Continuity Management (BCM).

De functie
Eind 2023 heeft de directie van het NIPV opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de bedrijfscontinuïteit van het NIPV verder kan worden versterkt. Hiertoe is een inventarisatie uitgevoerd van zogeheten ‘generieke maatregelen’ die de bedrijfscontinuïteit nu al versterken en voor heel het NIPV van toepassing zijn.

In de eerste helft van 2024 is onderzocht welke specifieke maatregelen mogelijk extra genomen kunnen worden bij een van de NIPV-centra of bij de stafafdelingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de inventarisatie van al hun werkprocessen t.b.v. hun bedrijfsarchitectuur. Per centrum is een voorstel gedaan voor de strategische bedrijfsprocessen en is dit besproken met de centrummanager. Gekeken is naar criteria als uitval, informatieverlies, reputatie- en imagoschade, financiële schade en communicatie. Het beeld dat uit deze inventarisatie is ontstaan, geeft weer wat de meest strategische bedrijfsprocessen zijn waarvoor continuïteit van belang is, en hoe ze dit verder kunnen versterken.

Het NIPV MT heeft ingestemd met voorstellen; deze worden opgepakt binnen de centra en stafafdeling. De MT leden zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfscontinuïteit en implementatie van de geschetste maatregelen in het eigen centrum/staf (met ondersteuning van de afdeling FI&A).

Werkzaamheden
 • Je onderzoekt hoe advisering & ondersteuning met betrekking tot BCM belegd kunnen worden in de staande organisatie, te weten bij team staf FI&A, onder verantwoordelijkheid van Teammanager FI&A. Het betreft onder meer het beleggen van de volgende taken:
  • Adviseren en ondersteunen bij de implementatie van maatregelen.
  • Bijhouden overzicht van verbeteracties.
  • Laten monitoren overall voortgang.
  • Rapporteren resultaten aan het MT.
 • Werkt de noodzakelijke BCMprocesdocumenten uit (t.w. bedrijfs-continuïteitsplan en crisiscommunicatieplan, risicomatrix en MT voortgangsrapportage).
 • Je geeft opvolging aan het borgen van geprioriteerde generieke en specifieke continuïteitsmaatregelen (vastgesteld in MT besluit).
 • Je vraagt aandacht voor overzicht en samenhang met andere initiatieven die aan bedrijfscontinuïteit raken.
 • Je vraagt aandacht voor proactieve signalering van wetgeving op dit vlak en daaruit voortvloeiende consequenties voor het NIPV.
 • Je bereidt een MTcrisisoefening voor, te plannen in Q4 2024 en stelt een plan om voor een jaarlijkse crisisoefening.
Een traject als hierboven beschreven is een proces met veel stakeholders en betrokkenen. Het raakt de interne organisatie, betrokken medewerkers en zorgt voor een verandering in werken. Het is belangrijk dat zowel de formele kant (het proces, mitigeren van risico’s) als de organisatorische kant (bewustwording, verandering taken) aandacht krijgen. Een traject als dit is vooraf niet volledig te beschrijven, het vraagt flexibiliteit van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Je helpt hun met jouw kennis en ervaring om dit traject te doorlopen, helpt hun om de gewenste situatie en/of beschreven doel bij te stellen en scherp te formuleren, helpt hun om keuzes te maken, helpt hun in het realiseren van het beoogde resultaat.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een HBO bachelor diploma
 • Kennis van en ervaring met informatiebeveiliging: ISO27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met BCM, zowel risicoanalyse als borgen opvolging en monitoring
 • Kennis en ervaring met projectmanagement
 • Aantoonbare ervaring in het geven van advies op MT/Directie- niveau

Functie wensen

 • Minimaal een HBO bachelor diploma; bij voorkeur richting informatie- of bedrijfskunde
 • Bekend in het veiligheidsdomein (politie, brandweer, etc.)
 • Kennis en ervaring op het snijvlak van de business en IV/ICT

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 - 24 uur per week
 • Startdatum 01-09-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.b.t.