Functieomschrijving

Voor de gemeente Eemsdelta zijn wij op zoek naar een Projectleider civiel.

Momenteel en in de komende jaren worden in meerdere dorpen, wijken, woningen en gebouwen versterkt (inclusief sloop en nieuwbouw) en vernieuwen we gelijktijdig de riolering en de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en overige belanghebbenden. Daarbij houden we rekening met de bevingsproblematiek, de krimp, de transformatie van het sociale domein en de heroriëntatie naar een gemeentelijke herindeling. Om deze complexe opgaven en de daaruit voortvloeiende projecten in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een (zeer) ervaren projectleider. Iemand die zich vanuit de overheidskant thuis voelt in realisatieprocessen en ervaring heeft met het begeleiden van complexe civieltechnische projecten.

De Organisatie

Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dichtbij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Competenties
 • Initiatief
 • Zelfstandigheid
 • Planmatig en analytisch
 • Daadkracht en overtuigingskracht
 • Communicatief vaardig
 • Probleemoplossend vermogen
 • Teamplayer
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
Jouw profiel
 • Bereidt het project technisch voor en begeleidt deze in de fasen van schetsontwerp t/m oplevering
 • Draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van de plannen, ontwikkelt alternatieven en adviseert
 • Verzorgt de planning
 • Verzorgt de ramingen
 • Verzorgt de algehele werkvoorbereiding om civieltechnische werken te kunnen uitvoeren
 • Begeleidt aanvragen voor vergunningen in het kader van wet- en regelgeving
 • Adviseert over de te nemen beslissingen aan de hand van wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid
 • Stelt rapporten en adviezen op
 • Stelt tekeningen en bestek op
 • Verzorgt de aanbesteding
 • Verzorgt samen met de directievoerder/toezichthouder de bouwvergaderingen
 • Verzorgt de projectadministratie, planning en budgetbewaking
 • Genereert management en bestuurlijke informatie

Functie eisen

 • Je hebt een relevante afgeronde HBO-opleiding
 • Je hebt ervaring met (Europese) aanbestedingen
 • Je hebt meerjarig ervaring met projectmatig werken
 • Je hebt ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van civiele bouwwerken in het bevingsgebied
 • Je hebt werkervaring met burgerparticipatie en interactie met projectbelanghebbenden
 • Je hebt een brede kennis van plannen, wet- en regelgeving, (gemeentelijk) beleid en procedures op het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan
 • Je hebt vaardigheid in het begeleiden van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen
 • Je hebt vaardigheid in het opstellen van tekeningen in Autocad
 • Je hebt vaardigheid in het opstellen van bestekken met Bakker & Spees
 • Je hebt vaardigheid in het verzorgen van aanbestedingen m.b.v. Tenderned en/of Negometrix
 • Je hebt brede kennis van de RAW-systematiek en de UAV

Functie wensen

Geen

Extra informatie

 • Plaats Delftzijl
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 32 uur per week
 • Startdatum 1-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.