Functieomschrijving

Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn we op zoek naar een Projectleider civiele techniek. Het realiseren / uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden in de buitenruimte zoals aanleg en vervanging van wegen en fiets/voetpaden, riolering, verlichting, verkeersmaatregelen. In dergelijke realisatie projecten worden meerder fases doorlopen. De projectleider inrichting is de regisseur van de diverse processen in het project. 

Initiatieffase:
Uitwerken van een projectidee naar een grote lijnen plan. Dat plan vastleggen in een startnotitie waarin aangegeven benodigde onderzoeken, teambemensing, tijdpad tot realisatie, risico’s, benodigd budget, eindbeeld wat geleverd wordt. Indien van toepassing subsidie mogelijkheden onderzoeken.  Goedkeuring krijgen voor dit plan bij de beheerders (=opdrachtgevers) en dit vastleggen.

Definitiefase:
Organiseren van een projectstart-up waarin alle beleidsgebieden worden geïnformeerd en de wensen/eisen van de beleidsgebieden voor het project worden vastgelegd.
Goedkeuring verkrijgen en vaststellen van een programma van eisen bij de beheerders wat tevens de afvink lijst wordt bij oplevering van het project. Aanvragen van subsidie. Beoordelen of het programma van eisen goedkeuring van het college van B&W nodig heeft. Zo ja, college-voorstel maken.

Ontwerpfase:
Het (laten) maken van een schetsontwerp. Het laten uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora-fauna, bodem, technische randvoorwaarden (verkeerstromen, waterdebiet, parkeernormen), wensen eisen van de omgeving (communicatie/participatie). Schetsontwerp eventueel aanpassen en (laten) maken van een voorlopig ontwerp. Voorlopig ontwerp bespreken met interne opdrachtgever(s) en belanghebbenden (participatie). Afwijkingen t.o.v. het programma van eisen vermelden en goedkeuring op krijgen van beheerders.

Voorbereidingsfase:
Voorlopig ontwerp uitwerken naar een definitief ontwerp en bestek maken. Bestek laten controleren door opdrachtgevers. Het houden van een aanbesteding en maken van een aannemingsovereenkomst. Met de aannemer een realisatieplan maken.

Uitvoeringsfase:
Sturing geven aan de uitvoering wat betreft controle aannemer en communicatie naar de omgeving. Beoordelen wijzigingen (meer/minder werk) op noodzaak en financiële gevolgen.
Twee maandelijks opdrachtgevers informeren over de voortgang van het project. Bij grote afwijkingen daar tijdig melding van maken met een beschrijving van de gevolgen. Overleg met beheerders over inhoudelijke wijzigingen. Maken van een financiële verantwoording en indien van toepassing afwikkelen subsidie. Verzorgen van een opleveringsdossier (revisiegegevens, onderhoudsplan, verwerkte materialen).

Afrondingsfase en decharge
Overdrachtsdossier controleren op compleetheid en eventueel aanpassen.
Afvinklijst uit de definitie fase vergelijken met het gerealiseerde en eventuele verschillen toelichten / onderbouwen. Overdragen van het project naar de beheerders.
Evaluatie van het project + eventuele leerpunten borgen in de interne processen.
Decharge van het project krijgen en het project archiveren.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider van civiele projecten in de openbare ruimte
 • Ervaring op het gebied van inkoop en aanbestedingen
 • De kandidaat kan na 1 jaar kosteloos in dienst genomen worden door de gemeente

Functie wensen

 • Ervaring met het schrijven van van informatiebrieven aan bewoners
 • Ervaring in een leidinggevende functie in civieltechnisch bedrijfsleven
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een technische richting, bij voorkeur civiele techniek
 • Ervaring met het schrijven van collegevoorstellen
 • Ervaring met GIS programma’s, Autocad, MS-Project

Extra informatie

 • Plaats Doorn
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 1-4-2023
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.