Functieomschrijving

De opdracht
Voor deze voor Eemsdelta belangrijke en mooie opgave zijn wij op zoek naar een projectleider. Een projectleider die binnen de gemeente Eemsdelta zijn wegen kent op zowel operationeel als bestuurlijk vlak en ervaring heeft met complexe ruimtelijke vraagstukken. Het project voor ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur is opgedeeld in enerzijds een ‘hoofdproject’ (het nieuwe gebouw met alles wat daarbij komt kijken) en anderzijds enkele bijkomende projecten (zoals de omgang van het latend vastgoed en de ombouw van de Damsterkade naar een entree- en parkeergebied). Voor de verschillende deelprojecten zijn deelprojectleiders benoemd. Samen met deze projectleiders en vele andere collega’s en betrokkenen geef je sturing aan de ambitie om de komende periode vorm en uitvoering te geven aan de realisatie van huisvesting voor de gemeente en de cultuurpartners. Als projectleider ben je de schakel tussen in en extern bestuur, tussen het college en de gemeenteraad, tussen deelprojecten en het hoofdproject, tussen directie en de ambtelijke organisatie, tussen latend vastgoed en nieuw vastgoed et cetera. Daarbij zet je de lijnen voor het project uit fungeer je in- en extern als gezicht van het project en zet je alles op alles om de komende jaren tot nieuwe huisvesting te komen. Hierbij verricht je uitvoerende, coördinerende en voorbereidende werkzaamheden, bereid je overleggen voor en zit je deze voor, geef je presentaties voor de interne organisatie, voor directie, college en gemeenteraad en fungeer je als eerste aanspreekpunt voor externe partners. Het gaat om een zelfstandige behartiging en analyse van complexe en meer omvattende zaken, met veel ruimte voor eigen interpretatie en inbreng.

Jouw verantwoordelijkheden
 • Het leiden en initiëren van het project en de projectgroepen (in- en extern);
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkeling, en legt verantwoording af binnen de gestelde kaders, via het opdrachtgeversoverleg (gemeentesecretaris en coördinerend wethouder), aan de stuurgroep (college van burgemeester en wethouders);
 • Je houdt rekening met beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, juridisch, fiscaal en bestuurskundig zaken, vanuit het gezichtspunt van kwaliteit, transparantie, compliance, control, en organisatiekunde;
 • Je bent verantwoordelijk voor een deugdelijke aanbesteding (Europees), gunning en uitvoering van werk;
 • Je draagt zorg voor de realisatie, waarbij rekening gehouden moet worden met de consequenties van de overeenkomsten, het programma van eisen en wensen, wet- en regelgeving, en het publieke karakter.


De gemeente
Als gemeente Eemsdelta zijn zij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In hun gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar ze nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met hun vertrouwde kwaliteiten! Ook in Eemsdelta zien ze dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op hun afkomen vragen om een andere manier van werken én ze kunnen het niet langer alleen. Ze willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. Ze willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Jouw profiel
 • WO werk- en denkniveau;
 • Vakgerichte kennis en ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige projecten binnen een stedelijke context. Hierbij oog hebbend voor draagvlak, stedenbouw, openbare ruimte, vastgoed en leefbaarheid;
 • Tenminste 15 jaar relevante werkervaring (project-/ planontwikkeling);
 • Tenminste 5 recente jaren ervaring met projecten in een gemeentelijke setting met zowel maatschappelijk vastgoed als planontwikkelingen;
 • Actuele kennis van geldende procedures en regelgeving over projecten in de openbare ruimte'
 • Kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan;
 • Alert, flexibel, en kansen weten te benutten.
Voor deze functie gaat hun voorkeur uit naar een collega met:
 • Een relevante afgeronde WO-opleiding in de richting van Bouwkunde;
 • Affiniteit met de regio;
 • Affiniteit met de versterkingsopgave en de uitwerkingen daarvan in onze gemeente;
 • Direct beschikbaarheid voor de genoemde uren.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Aantoonbaar relevante en afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van Bouwkunde;
 • Aantoonbare ruime (minimaal 5 jaar) en recente (binnen de afgelopen 8 jaar) ervaring als eindverantwoordelijke bij planontwikkelingen binnen een gemeente.

Functie wensen

 • Je dient in de afgelopen 8 jaar over tenminste 5 jaar relevante werkervaring als eindverantwoordelijke bij planontwikkeling binnen een gemeente te beschikken;
 • Je hebt actuele kennis van geldende procedures en regelgeving over projecten in de openbare ruimte.

Extra informatie

 • Plaats Delfzijl
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 26 uur per week
 • Startdatum 22-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.