Functieomschrijving

Voor het kadaster zijn wij opzoek naar een Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Vanuit je ervaring met regionale transitieopgaven in de landbouw, vervul je een rol in het DAW-supportteam Oostwaarbij jij verantwoordelijk bent voor Gelderland. Je bent het aanspreekpunt voor zowel landbouwvertegenwoordigers van een gebied als overheden. Je hebt ervaring met het samenbrengen van partijen. Je faciliteert de samenwerking om te komen tot projecten en projectaanvragen. Je creëert draagvlak om te komen tot een gedragen voorstel voor gebiedsontwikkeling. Je bent in gesprek met eigenaren, gebruikers en organisaties in de gebieden. Je hebt kennis van subsidies en financieringsstromen. Je bent in staat om vraag (gebiedsagenda, efficiënte en wenselijke maatregelen) en aanbod (regelingen, projecten, geldstromen) in gebieden te koppelen. Je vormt een duo met de Regiocoördinator DAW in Gelderland en je werkt samen binnen regio Oost met de mensen in het supportteam en de partners.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Je agendeert de opgaven vanuit beleid en de kansen vanuit de gebieden, je arrangeert budget en je organiseert de uitvoering
 • Je kent de actualiteiten in Gelderland op het gebied van landbouwontwikkeling en waterbeleid
 • Samen met de Regiocoördinator sta je in verbinding met waterschappen, provincies en gemeenten en agrarische sector in Gelderland
 • Het initiëren van de DAW activiteiten (o.a. gebiedsgesprekken, projecten vormgeven, kennis delen) in het werkgebied samen met de waterschappen en de LTO-afdelingen
 • Het enthousiasmeren van agrariërs en grondeigenaren om actief deel te nemen aan het DAW-programma door middel van presentaties/voorlichting tijdens bijvoorbeeld LTO ledenvergaderingen, studieclubs, enz
 • Het organiseren van themabijeenkomsten, excursies e.d. in afstemming met de Kennismatchers van het DAW kennisprogramma
 • Het doorontwikkelen van kansrijke initiatieven tot uitvoerbare projecten en vervolgens het overdragen van de trekkersrol aan de projectleider
 • Nauwe afstemming met ambtelijke medewerkers van waterschappen
 • Signaleren van bestuurlijke knelpunten en deze overleggen met de Regiocoördinator DAW
 • Inhoudelijk vormgeven van het DAW-regio-overleg samen met de Regiocoördinator
De organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, het in beeld brengen van leegstand of transitie van het landelijke gebied.

Competenties
 • Resultaatgericht
 • Adviesvaardigheid
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Proactief en initiatiefrijk

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde (bachelor) HBO-opleiding of hoger
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europese, nationale en regionale subsidies en financieringsconstructies
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het samenbrengen van partijen in het landelijk gebied
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ontwikkelen van projecten en begeleiden van subsidieaanvragen
 • Je hebt relevante netwerken in regio Oost NL

Functie wensen

 • Je hebt kennis van het DAW-programma 
 • Je hebt taalniveau Nederlands minimaal B2

Extra informatie

 • Plaats Zwolle
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16- 20 uur per week
 • Startdatum 13-2-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.