Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Digitale Duurzaamheid Ruimtelijke data HHO.

Opdrachtomschrijving
De meeste gemeentes in Nederland kampen met een achterstand op het beheer van informatie van de bebouwde omgeving. In de archieven vindt men alleen cultuurhistorische informatie. Wanneer alleen al in Amsterdam gekeken wordt naar een item als de renovatie van bruggen en kademuren dan is het nog steeds de vraag of zij kunnen voldoen aan het beschikbaar stellen van de juiste gegevens. Zie hiervoor ook het rapport van TNO over de stand van zaken op dit gebied in Nederland. Bouw informatiemodellen worden door de opdrachtnemers wel gemaakt maar nog niet altijd geleverd en voldoen al helemaal niet aan de gestelde eisen voor duurzame opslag. Een ander item is dat de ondergrond niet goed in beeld is. De informatie vanuit een klic-melding is niet volledig en dient iedere keer met proefsleuven gecontroleerd te worden.

Ze hebben nu al, maar ook op termijn, dus te maken met een dataregistratie- én een dataopslag en beheeruitdaging. De data registratieproblematiek is opgepakt met een OTL en verschillende Informatie Levering Specificaties specifiek voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

Ze zoeken nu een oplossing voor de duurzame opslag en beheer van al deze geo-gerefereerde data voor de lange termijn. Om nu deze (archief)data voor de eeuwigheid te kunnen bewaren is er een project opgestart. Dit project dient antwoord te geven op de vraag hoe zij in Nederland om moeten gaan met het duurzaam opslaan van geo-gerefereerde data van de gebouwde omgeving. Of te wel, hoe slaan ze met de kennis van vandaag de huidige data-formaten op voor de toekomst zonder afbreuk te doen aan de data kwaliteit. Om deze data te kunnen controleren op hun duurzaamheid willen ze ook een validatie tool die de opdrachtnemer kan gebruiken. Hierdoor kan de opdrachtgever een eerste duurzaamheids-check doen op de informatie die hij aan dient te leveren.

Dit vraagstuk leeft niet alleen in Nederland en ze werken dan ook internationaal samen aan dit project. Dit houdt in dat zij contacten hebben in veel Europese landen. Het is dan ook de bedoeling dat de projectleider mee gaat denken in dit team van archief en (BIM en GIS) data experts.

Je dient een pilot op te zetten en daarna een daadwerkelijk platform om data; 1) duurzaam te kunnen opslaan en 2) te kunnen valideren en 3) makkelijk te kunnen ontsluiten op verschillen niveaus van gedetailleerdheid. Het platform moet ook meerdere lagen van functionaliteiten in zich hebben. Het is dus een innovatief project op meerdere levels van samenwerking.

Werkzaamheden
Om bovenstaand allemaal in goede banen te leiden werken ze zo veel mogelijk agile. Je dient een projectplan aan te leveren. Je zal daarna ook een gedetailleerd plan van aanpak dienen te schrijven waarin een MVP, een fasering en tijdspad is opgesteld. Dit kan jij in goed overleg op afstand opzetten, echter vinden ze het handiger om de meetings in Amsterdam te doen. De internationale meetings dienen zoveel mogelijk online plaats te vinden. De internationale meetings staan onder leiding van de interne medewerkers.

De nationale meetings met de mensen van de DIGIGO, BuildingSmart, DSGo en eventueel vergunningsverleners dienen door jou te worden begeleid en genotuleerd. Het uiteindelijke product, de plannen, MVP en de tools vallen onder de auspiciën van de gemeente Amsterdam.

Op te leveren resultaat:
 • Een projectplan
 • Gedetailleerd plan van aanpak
 • Een MVP (mbv een usecase of pilot)
Afstemming:
Wekelijks overleg met teammanager en periodieke rapportages aan projectteam.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen ze ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven zij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. Ze willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. Ze koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie én de stad.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

Het Ingenieursbureau (IB) is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Om dit te realiseren kent het Ingenieursbureau drie belangrijke onderdelen die samen het Ingenieursbureau vormen. De productie staat centraal met de projecten en programma’s. Deze worden ondersteund door kennis en de formele organisatie. Het IB valt onder het cluster Ruimte en Economie. Het cluster Ruimte en Economie bestaat uit 11 directies en 3 programma’s. De directies en programma’s binnen dit cluster dragen bij aan een toekomstgericht Amsterdam: de stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Gezamenlijk proberen ze een zo compleet mogelijke stad te behouden en verder te ontwikkelen. Ze werken aan thema’s als verantwoorde groei van de stad, energietransitie, klimaatadaptatie, maar houden ook oog voor kansengelijkheid. Ze willen de stad bereikbaar én leefbaar houden.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je beschikt over kennis van de ontwikkelingen binnen de DigiGo en DSGO
 • Je hebt nauwe banden met (en vergaande kennis van) de organisatie Buildingssmart
 • Je beschikt over kennis van de relevante bestaande applicaties in het buitenland
 • Je beschikt over vergaande kennis van de toepasbaarheid van de openstaand Industry Foundation Classes (IFC)
 • Je hebt relevante connecties bij het Kadaster, TNO, Bouwfondsen, Banken, Vergunningsverleners, Archiefinstellingen (regionaal, nationaal en internationaal), Rijkswaterstaat, 3D-Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Den Haag
 • Je spreekt vloeiend Engels
 • Je hebt minimaal een (aantal) jaar aantoonbare ervaring de laatste jaren in een complexe omgeving

Functie wensen

 • Je hebt een eigen projectruimte
 • Je kent safe en scrum technieken
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met geodata
 • Je hebt ervaring met gemeentelijke organisaties

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 4-8 uur per week
 • Startdatum 15-06-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.