Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider netwerken en stakeholders. 

Projectleider netwerken en stakeholders: "Initiëren, coördineren en realiseren" van (samenwerkings)projecten ter stimulering van duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven(terreinen)"
De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. De versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil, dat doen we samen.
We zien hierbij dat steeds meer bedrijven verduurzaming omarmen en als kans zien. Samen zijn we op weg naar een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.

Taken en verantwoordelijkheden
Programma Verduurzaming Zakelijke Markt
De functie Projectleider netwerken en stakeholders wordt ingezet voor het programma verduurzaming zakelijke markt, waarbij wordt ingezet op de energietransitie en betreft de 5e pijler onder het transitiepad Gebouwde Omgeving van de routekaart Amsterdam Klimaat Neutraal. Het programma richt zich op het verduurzamen van alle bedrijfseconomische activiteiten in de commerciële dienstverlening, zoals horeca, groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Het programma is opgezet aan de hand van de verschillende rollen die de gemeente hierin aanneemt om te komen tot verduurzaming, te weten: informerend, samenwerkend, ondersteunend en regulerend.
In de ondersteunende programmalijn ontwikkelt de gemeente het aanbod ("proposities") voor bedrijven om hen te ondersteunen in de energietransitie. Het afgelopen jaar is het aanbod van de gemeente verder uitgebreid en bestaat onder andere uit gratis energieadvies en -begeleiding, lage rente leningen en collectieve (inkoop) acties. De gemeente werkt samen met partners als MKB Amsterdam om ondernemers te bereiken en te stimuleren om te verduurzamen ("activeren"). Er zijn meerdere leveranciers die uitvoering geven aan het aanbod, denk aan externe energieadviseurs die ca 300-400 bedrijven per jaar energieadvies geven en hen begeleiden.
Binnen de samenwerkende rol ligt de uitdaging in het stimuleren, aanjagen en versterken van verduurzaming op bedrijventerreinen, met branches en in bedrijfsinvesteringszones (BIZ). In de Bedrijvenstrategie is vastgesteld dat op een geselecteerd aantal bedrijventerreinen in Amsterdam de komende jaren verdere intensivering en verduurzaming gaat plaatsvinden. Verduurzaming kan worden geïnitieerd via en met bestaande organisaties op de betreffende terreinen (bijv. park management). Wanneer er geen vorm van organisatiegraad aanwezig is dan wordt actief gezocht naar mogelijkheden om samen een eerste duurzaamheidsproject te realiseren (bijv. inzicht via energieadviezen of gezamenlijke inkoop van zonnepanelen). Hierbij kan duurzaamheid dus ook een vliegwiel zijn voor verdere samenwerking op het bedrijventerrein.

De organisatie
Projectleider netwerken en stakeholders: "Initiëren, coördineren en realiseren" van (samenwerkings)projecten ter stimulering van duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven(terreinen)". De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. De versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil, dat doen we samen. Ze zien hierbij dat steeds meer bedrijven verduurzaming omarmen en als kans zien. Samen zijn ze op weg naar een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. De versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil, dat doen ze samen. Ze zien hierbij dat steeds meer bedrijven verduurzaming omarmen en als kans zien. Samen zijn we op weg naar een groene, gezonde stad, een circulaire economie en een stad die draait op duurzame energie.

Functie eisen

 • Je beschikt over een afgeronde Msc opleiding in richting Duurzaamheid met vakken rond thema's "Energie in gebouwde omgeving", "Energie beleidsvraagstukken" en/of "innovatiemanagement"
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met maken van een krachtenveldanalyse en/of Stakeholdermanagement.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als (junior) projectmanager

Functie wensen

 • Je hebt gevorderde Excel vaardigheden
 • Je hebt ervaring in verduurzaming van de gebouwde omgeving
 • Je hebt ervaring met een gemeentelijke en/of regionale scope

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum 03-07-2023
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.