Functieomschrijving

We zijn voor DCMR Milieudienst Rijnmond op zoek naar een projectleider omgevingsvergunningen voor onder andere de branches: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op en overslag, chemie, raffinaderijen, afval, energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen. 

Taken en verantwoordelijkheden 
Je zet zich in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit doet de kandidaat samen met enthousiaste en professionele collega’s van de unit Reguleren. Je werkt aan de uitvoering van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven in de voornoemde branches. Je houdt je bezig met de inpassing van bedrijfsactiviteiten in een complexe omgeving. Affiniteit met ruimtelijke ordening is dan ook een vereiste. Je verleent vergunningen voor complexe tot zeer complexe bedrijven, die werken in complexe tot zeer complexe situaties. Je volgt de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid en relevante nationale en internationale regelgeving. In het werken met bedrijven toont de kandidaat een flexibele, gedreven en besluitvaardige professional. Daardoor weet je potentiële milieu- en veiligheidsrisico’s te vertalen in maatwerkvoorschriften of vergunningen. Met de kennis van wet- en regelgeving, de communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht van de kandidaat lukt het bedrijven te bewegen de milieu- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Je beschikt over een natuurlijk overwicht en een scherpe blik.
 • Het voeren van regie en het voeren van vooroverleg om te komen tot een ontvankelijke aanvraag van een complex tot zeer complex bedrijf
 • Het beoordelen van de aanvraag op ontvankelijkheid, inclusief het beoordelen van een ingediend o.a. preventierapport, calamiteitenplan, akoestisch rapport, luchtonderzoek, bodemonderzoek, of veiligheidsrapport
 • Het opstellen en publicatierijp maken van een (ontwerp-)beschikking, inclusief eventuele behandeling van zienswijzen
 • Het behandelen van een verzoek om schorsing en het behandelen van beroep bij de Rechtbank/Raad van State
 • Het signaleren van bestuurlijke gevoelige situaties en daar adequaat op reageren en handelen
 • Maatwerkvoorschriften: bedrijfsbezoek en aanschrijven van voornemen tot opstellen van maatwerk. Het opstellen van de ontwerpbeschikking, het opstellen van de beschikking inclusief eventuele bezwaarbehandeling en het behandelen van een verzoek om schorsing en beroep bij de Rechtbank/Raad van State
 •  Het uitvoeren van actualisatietoetsen bij bedrijven om te beoordelen of de vergunning nog actueel genoeg is
 • OBM: betreft het milieudeel van de vergunning, het is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zonder voorschriften. Beoordelen ontvankelijkheid van een aanvraag, opstellen van een brief met een verzoek om aanvullende gegevens als de aanvraag onvoldoende gegevens bevat. Verlengen van de procedure bij complexe aanvragen. Het opstellen van een (ontwerp)beschikking inclusief eventuele behandeling van zienswijzen
 • Het behandelen en invoeren van vergunningen in het Digi-V
De afdeling 
De afdeling Reguleren, Advies en Omgeving verzorgt de verlening van vergunningen in het Rijnmondgebied en voor de BRZO/RIE4 bedrijven naast het Rijnmond gebied ook de rest van Zuid-Holland en Zeeland. Daarnaast verzorgen de adviesbureaus de benodigde inhoudelijke adviezen voor vergunningen en handhavingszaken.

De organisatie 
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, Zeeland (BRZO/RIE4 bedrijven) en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD.

De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen ze door:
 • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels
 • maken van vergunningen
 • monitoren van milieukwaliteit
 • adviseren over milieu en veiligheid
 • optreden bij overlast en incidenten
Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Competenties 
 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Omgevingsbewust
 • Teamspeler (zowel intern als naar onze ketenpartners)

Functie eisen

 • Je hebt minimaal relevante HBO opleiding voor het werkveld van vergunningverlening Wabo Milieu
 • Je bent in het bezit van een VCA VOL certificaat
 • Je bent in het bezit van een Rijbewijs B
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring met vergunningverlening wabo milieu in relatie tot bedrijven van minimaal drie van de branches is een pre: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op en overslag, chemie, raffinaderijen, afval, energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen

Functie wensen

 • Je hebt ervaring binnen een omgevingsdienst en/of vergunningverlenend bevoegd gezag 
 • Je hebt ervaring met BRZO en RIE 4 bedrijven
 • Je hebt kennis van BREF’s gerelateerd aan voornoemde branches 
 • Je bent bekend zijn met het programma AADV 
 • Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van chemie, procestechnologie of werktuigbouwkunde

Extra informatie

 • Plaats Schiedam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 27.02.2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.