Functieomschrijving

De opdracht
De gemeente Leiderdorp is op zoek naar een inhoudelijke projectleider voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Ben jij geïnteresseerd om met een leuke groep collega’s te werken aan de toekomst van Leiderdorp? Ben jij een proactieve projectleider, die goed sturing kan geven en goed kan samenwerken? Heb je ervaring met participatieve trajecten om te komen tot een Omgevingsvisie? Heb je ervaring met het regisseren van complexe processen met de gemeenteraad, het college en ambtelijke organisatie? Dan zijn zij op zoek naar jou! Het uitvoeren van de opdracht gebeurt onder sturing van de ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijk opdrachtgever.

Jouw verantwoordelijkheden
 • Regie voeren op het proces om te komen Omgevingsvisie voor de gemeente Leiderdorp;
 • In nauwe samenwerking met het geselecteerde externe bureau zorgdragen voor een inhoudelijk gedragen Omgevingsvisie;
 • Bevorderen van het proces om indien nodig te komen tot specifieke programma’s en het doen van voorstellen wat in dit kerninstrument moet worden geregeld;
 • Leiding geven aan het team van medewerkers dat betrokken is bij het opstellen van de Omgevingsvisie, maar zeker ook zelf de handen uit de mouwen steken;
 • Het in afstemming met de deelprogrammaverantwoordelijken zorgdragen voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet;
 • Afstemming met mede RO-collega’s van de gemeente om de implementatie van de omgevingswet verder te brengen en de aspecten van de omgevingsvisie goed kunnen gaan landen in het omgevingsplan;
 • Het actief betrekken van inwoners, de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie, ketenpartners en medeoverheden;
 • Contacten onderhouden met RO-collega’s in de regio en van de Provincie;
 • Het opzetten van de intake/omgevingstafel.
Je geeft sturing aan het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie, waarbij ook andere medewerkers maar ook onze ketenpartners betrokken zijn. Je brengt belangen, standpunten en inbreng van diverse disciplines samen en stuurt op een gemeenschappelijk resultaat. Je stuurt een extern bureau aan die het omgevingsplan opstelt. Je informeert ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang en bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. Het eindproduct dat je oplevert is een Omgevingsvisie inclusief een advies aan de raad dat in ieder geval ingaat op de resultaten van het participatieproces. Je evalueert de gekozen werkwijze, trekt lessen voor de gemeentelijke organisatie en levert waar nodig via de Omgevingsvisie een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet in Leiderdorp.

Jouw competenties
 • Communicatieve vaardigheid in woord en schrift; Je hebt het vermogen je boodschap duidelijk en doeltreffend over te brengen, hebt een open houding als het gaat om de belangen van stakeholders in het proces en weet het bestuurlijk besluitvormingsproces goed op papier te zetten;
 • Analytisch vermogen; Je bent in staat om de verschillende ruimtelijke vraagstukken van verschillende invalshoeken kunt bekijken, snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden, kritisch mee te denken en overziet de consequenties van de keuzes die gemaakt worden en adviseert hierop;
 • Omgevingsbewustzijn; Je bent je tijdens het proces bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren die het proces en het resultaat van het project kunnen beïnvloeden;
 • Samenwerking; Samenwerking is van groot belang om te komen tot een goede omgevingsvisie, met collega’s, onze ketenpartners maar ook met bewoners en maatschappelijke organisaties. Het samenwerken gaat ook om motiveren, verbinding aangaan, prettig in de omgang zijn en hulpvaardig;
 • Politie bestuurlijke sensitiviteit; Je hebt de vaardigheid om de politieke en bestuurlijke belangen te herkennen en er effectief op te reageren.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van de omgevingswet en het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie met een extern bureau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider/adviseur ruimtelijke ordening;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding.

Functie wensen

 • Je hebt ruime ervaring met participatietrajecten;
 • Je hebt een ruime ervaring met politiek gevoelige dossiers;
 • Je hebt ruime ervaring in een politiek- bestuurlijke omgeving.

Extra informatie

 • Plaats Leiden
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 20-24 uur per week
 • Startdatum 05-08-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.