Functieomschrijving

Hogeschool Leiden werkt aan het aanpassen van haar onderwijsregistraties met als doel het onderwijs en de bedrijfsvoering met eenduidige, tijdige en betrouwbare informatie goed te faciliteren. Hiertoe is onlangs een hogeschoolbreed programma gestart waaronder diverse projecten met betrekking tot de onderwijslogistiek in samenhang worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste projecten in dat programma is het vaststellen en vastleggen van het totale onderwijsaanbod in het bronsysteem Osiris. Onder het totale onderwijsaanbod verstaan we zowel het bekostigde en onbekostigde onderwijsaanbod, als het geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde aanbod. Om dit project in goede banen te leiden, werven wij voor hen een projectleider.

Voor het vastleggen van het totale onderwijsaanbod in het bronsysteem, wordt gestart met het definiëren van de onderwijsproducten (initieel: opleidingen, varianten van opleidingen, het aanbod voor STAP) en het ontwerpen van een passende productstructuur, zodat deze op een eenduidige manier worden vastgelegd enerzijds in de bron, anderzijds in onderwijsprogramma's en in de vorm van examenprogramma’s. Het project zal in 2 deelprojecten (2 stappen) worden opgeknipt:
 1. Het modelleren/ontwerpen van de (onderwijslogistieke) keten en het praktisch maken van de productstructuur ten behoeve van eenduidige vastlegging van ons totale onderwijsaanbod in systemen, waaronder RIO (via Osiris).
 2. Implementeren van de resultaten van deelproject 1 inclusief het organiseren van de verandering van administreren en het sturen van de organisatie richting het aangepaste proces van registratie van ons onderwijsaanbod.
Taken en verantwoordelijkheden 
Als projectleider wordt gevraagd beide deelprojecten te leiden in nauwe samenwerking met de faculteiten, diensten en programmaleider.

Functie eisen

 • Je beschikt over ruime ervaring als projectleider (minimaal 3 jaar) in soortgelijke projecten in de onderwijslogistiek
 • Je beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit
 • Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van modelleren en architectuur
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je beschikt over de capaciteit om verschillende perspectieven samen te brengen en te vertalen naar gezamenlijk gedragen beleid
 • Je bent in staat een juiste doorvertaling te maken van wat het onderwijs wenst, wat technisch mogelijk en organisatorisch uitvoerbaar is
 • Je bent in staat verbinding te maken, collega’s te motiveren en draagvlak te creëren
 • Je bent in staat complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen
 • Je bent in staat de te nemen besluiten te onderbouwen en toe te lichten
 • Je bent in staat helder te rapporteren aan opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk

Functie wensen

 • Je beschikt over kennis van onderwijsregistratie en registratiesystemen (zoals Osiris, RIO, CROHO, etc.)

Extra informatie

 • Plaats Leiden
 • Opleidingsniveau MBO/HBO/WO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum 10-01-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.