Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zoeken wij een Projectleider Prorail VRA VOR.

Het Ingenieursbureau (IB) werkt met het Integraal Projectmanagement Model (IPM) op Amsterdamse maat en werkt in de windrichtingen zoveel mogelijk gebieds- of themagericht. Ze creëren hierdoor schaalgrootte om projecten te kunnen bundelen zodat het toepassen van de IPM-werkvelden in specifieke rollen loont.

Als integraal projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering van het project en stuur je het projectteam aan. Belangrijk hiervoor zijn de sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden en ruime ervaring met bestuurlijke besluitvorming en verkrijgen van de benodigde projectdekking.

Wij zoeken voor dit project een stevige, senior projectleider die in staat is om bij alle te nemen vervolgstappen een grote mate van zorgvuldigheid en sensitiviteit te hanteren in combinatie met een sterke sturing op de voortgang en het proces.

Werkzaamheden
 • Het verder uit ontwerpen, voorbereiden en realiseren van de maatregelen/projecten(PBI-fase 12 t/m 5)
 • Afstemmen met alle betrokken partijen voor de uitvoering van de gewenste maatregel(en)
In voorkomende gevallen ook de nul fase van een project vorm geven (Kwartiermakersfunctie)

Betreft projectleiding van diverse mobiliteits- en infraprojecten binnen o.a. Windrichting Oost1. Mobiliteitsprogramma Zuidoosta. Toekomstige Inrichting S111 (Visievorming)

Voor de gebiedsontwikkeling in Zuidoost is voor geheel de S111 een eindvisie nodig. Deze visie moet met de gebiedsontwikkelingen afgestemd worden en na uitwerking bij het bestuur bekrachtigd worden. Fungerend Amsterdams beleid en visie voor verkeers- en gebiedsontwerpen is op de toekomstige inrichting van S111 van toepassing.
Er zal actief met de aanliggende gebiedsontwikkelingen afgestemd moeten worden en het is niet uit te sluiten dat vergevorderde ontwerpen van deze aanliggende gebieden een aanpassing nodig hebben om de eindvisie S111 integraal in het gebied ingepast te krijgen om een zo optimaal resultaat te krijgen van het gehele gebied.

Korte termijn maatregelen S111
Vanwege de gebiedsontwikkeling op en rondom de S111 gaan er op korte termijn al knelpunten voor het verkeer (fiets, OV en gemotoriseerd verkeer) ontstaan. Het is de bedoeling dat deze knelpunten vanuit de eindvisie daar waar mogelijk naar voren worden gehaald. De projectleider draagt zorg voor financiële dekking (intern Amsterdam, regionaal bij omliggende gemeentes en Vervoerregio Amsterdam en bij het rijk), bestuurlijke afstemming tot en met een uitvoeringsbesluit en draagt zorg voor bemensing van het IPM-team zodat de maatregelen tot en met oplevering aan beheer afgerond kunnen worden. De nodige kennis van de benodigde processen is een vereiste om de werkzaamheden zelfstandig te kunnen volbrengen en goed het IPM-team te kunnen aansturen. De projectleider moet om kunnen gaan met een project van ongeveer 200 miljoen euro investeringskosten.

Fietsprogramma Zuidoost
Betreft het in kaart brengen en realiseren van (ontbrekende) fietsschakels binnen Zuidoost en op doorgaande fietsroutes naar omliggende woon-/werkgebieden zoals Weesp, IJburg, Zuidas, Amstelveen, Amsterdam Centrum en Abcoude. De projectleider draagt zorg voor financiële dekking (intern Amsterdam, regionaal bij omliggende gemeentes en Vervoerregio Amsterdam en bij het rijk), bestuurlijke afstemming tot en met een uitvoeringsbesluit en draagt zorg voor bemensing van het IPM-team zodat de maatregelen tot en met oplevering aan beheer afgerond kunnen worden. De nodige kennis van de benodigde processen is een vereiste om de werkzaamheden zelfstandig te kunnen volbrengen en goed het IPM-team te kunnen aansturen. De projecteider moet om kunnen gaan met een project van ongeveer 80 miljoen euro investeringskosten.

Tramprojecten (Projecten Derden)
ProRail heeft met project PHS Amsterdam werk op en rondom CS Amsterdam. Aan de oostkant van CS worden o.a. 5 ProRail spoorbruggen vervangen. Om de spoorbrug vervanging veilig te kunnen uitvoeren zal de tram (lijn 26) gedurende de werkzaamheden niet meer onder de bruggen door rijden. Gedurende deze periode kan de exploitatie in stand worden gehouden als:

a: Trams via tijdelijk nieuw spoor naar een onderhoudslocatie kunnen worden overgebracht
b: De calamiteitenhalte aan de IJ-zijde een kwaliteitsverbetering krijgt zodat de reizigersstroom in beide richtingen op een veilige manier kan worden afgewikkeld.
Voor zowel a als b zijn maaiveldaanpassingen, de aanleg van traminfrastructuur nodig en nazorg na oplevering nieuw tramspoor.
Wij zoeken voor deze twee tramprojecten een ervaren projectleider met zowel ervaring met de aanleg van traminfrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte binnen de gemeente Amsterdam en bekend is met de procedures van Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Overige Projecten/Maatregelen binnen het IB
In voorkomende gevallen kan ook worden gevraagd om een bijdrage te leveren/taak uit te voeren voor projecten/maatregelen buiten Windrichting Oost. Dit betreft dan een taak als (strategisch) projectleider en/of kwartiermaker

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Met 1100 medewerkers werkt het Ingenieursbureau hard om de stad Amsterdam mooi, veilig, bereikbaar en schoon te houden. Het Ingenieursbureau stuurt op innovatie om nóg slimmer en effectiever met de ruimtelijke omgeving van de stad om te gaan. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Met grote ambitie voor de stad adviseren en sturen wij projecten van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

In haar rol als lead buyer van de Gemeente Amsterdam zorgt het Ingenieursbureau voor een slimme en efficiënte manier van inkoop en realisatie van assets voor de stad zodat de burger van Amsterdam kwaliteit op straat ziet. Optimalisatie van de samenwerking met de markt staat daarbij hoog op de agenda. Innovatie op het gebied van inkoop en aanbesteden daarmee ook. Wij zijn de schakel met de markt (aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus) en we willen deze markt op een zo goed mogelijke manier inzetten.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring, en minimaal een behaald hbo-diploma in één van de domeinen als civiele techniek, planologie, bedrijfskunde of gelijkwaardig
 • Minimaal acht jaar senior projectmanagement ervaring van infrastructuur binnen de openbare ruimte van een G4 gemeente > 100.00 inwoners met ervaring met bestuurlijke besluitvorming en stakeholders management in de afgelopen zes jaar
 • Minimaal 4 jaar ervaring als projectmanager in het leiden van een IPM-team
 • In de afgelopen 4 jaar ervaring op areaal tram met Safety Board, indienststellingsvergunning en bijbehorende Safety Case en wisselbeveiligingssystemen

Functie wensen

 • Een bestaand netwerk van stakeholders binnen en rondom de gemeente Amsterdam en de OV-keten binnen de Vervoerregio Amsterdam
 • Als projectmanager ervaring met semi- complexe integrale traminfra projecten zoals beschreven
 • Ervaring met de benoemde werkzaamheden binnen een gemeentelijke of provinciale organisatie

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 - 36 uur per week
 • Startdatum 3-7-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb