Functieomschrijving

Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een Projectleider Vastgoed Informatie Systeem fase 1. 

De functie
Projectopdracht deel 1 (vooronderzoek en marktverkenning): Gemeente Barneveld wil het ontwikkelingen en exploiteren van haar vastgoed verder professionaliseren door de aanschaf van een vastgoedinformatiesysteem (VIS). Het VIS moet voorzien in de professionalisering van administratief-, relatie- en technisch beheer en ontwikkel- vernieuwings- en verduurzamingsopgaven. De gemeente Barneveld zoekt een Projectleider die de organisatie met inhoudelijke kennis kan begeleiden in het uitvoeren van een vooronderzoek en een marktonderzoek waarvan de uitkomsten als basis kunnen dienen voor deel 2 van het project dat bestaat uit het maken van een plan van aanpak, het houden van een aanbesteding, de implementatie en nazorg van een of meer softwareoplossingen.

De opdracht wordt uitgevoerd met ondersteuning van diverse gemeentelijke adviseurs zoals de accountmanagers, assetmanager, projectleiders, medewerker vastgoedsturing, informatieadviseur, inkoop-, (GEO)informatie-, financieel en vakinhoudelijke adviseurs en stakeholders vanuit het werkveld zoals CT-lid, belanghebbende teamleiders, beheerspecialisten en gebruikers.

Resultaten 
Vooronderzoek
 • Een rapport op basis waarvan deel 2 van het project kan worden uitvoeren. Aan de volgende onderdelen moet hierin aandacht worden besteed:
  • Inventarisatie van de huidige stand van zaken.
  • Welke beheerdoelen en -processen moeten met de aan te schaffen softwareoplossing(en) worden ondersteund.
  • Aan welke randvoorwaarden t.a.v. vakinhoudelijk wet- en regelgeving, standaarden, gemeentelijk beleid t.a.v. ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed en informatievoorziening moet(en) de oplossing(en) voldoen.
  • Welke samenhang heeft/hebben deze softwareoplossing(en) met andere in de organisatie gebruikte software en hoe ziet daarbij de ICT-architectuur eruit.
  • Wat zijn naast de het in gebruik nemen van de nieuwe software eventuele samenhangende veranderingen en taken die nodig zijn (bijvoorbeeld vergroten bepaalde kennis en vaardigheden, toevoegen van nieuwe rollen, functioneel beheer, procesbepaling en -begeleiding).
Marktverkenning
 • Resultaten van een uitgevoerde marktverkenning waarin is onderzocht welke oplossingen leveranciers bieden en waarmee meer input is verkregen voor een programma van eisen.
  • Wat zijn de mogelijke inkoopscenario's.
  • Globale inschatting van de eenmalige en structurele kosten.
  • Programma van eisen.
  • De uitkomst van eventueel te nemen beslissingen.
  • Functioneel beheerder.
  • Vaststellen profiel.
  • Bepalen inpassing functie/rol.
  • Organiseren aanstelling.
Opdrachtgever, CT-lid, teamleider(s) en medewerkers zijn:
 • Op de hoogte gebracht van de vakinhoudelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op te maken keuzes en gebruik van de nieuwe software.
 • Hebben door gesprekken hun bijdrage geleverd aan de inhoud van het rapport.
 • Meegenomen in en geadviseerd over eventuele besluitvorming en de definitieve inhoud van het rapport en de genomen besluiten. 
 • Levert, samen met de opdrachtgever, een programma van eisen en projectopdracht op voor het vervolg en draagt deze over aan de projectleider van deel 2. Bij wederzijdse tevredenheid kan je dit mogelijk ook zelf zijn.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met de processen en dataverwerking rondom ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed
 • Ervaring met en kennis van het vak van projectleider, te onderbouwen met Prince2, IPMA en/of Agile Scrum en/of vergelijkbare opleidingen en certificaten
 • Sterk ontwikkelde vaardigheden op het gebied van communicatie en stakeholdermanagement. Om te borgen dat ieders verwachtingen goed worden gemanaged en dat goed onderbouwde keuzes worden gemaakt
 • Ervaring met aan informatievoorziening gerelateerde implementatie- en verandertrajecten
 • Kennis van informatievoorziening binnen de lokale overheid
 • Bekend met beleid, ontwikkelingen en processen in het vakgebied van ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed binnen een gemeentelijke overheid
 • Bekend met wet- en regelgeving, standaarden in het vakgebied van ontwikkelingen, eigendom en exploitatie van (maatschappelijke) vastgoed Is bekend met software oplossingen op het gebied van vastgoed ontwikkeling, eigendom en exploitaite
 • Kan vanuit de kennis en ervaring op het gebied van vastgoed informatie systemen en maatschappelijk vastgoed een programma van eisen opstellen waarin onder andere alle behoeftes van de verschillende stakeholders zijn geborgd
 • In staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemeentelijke medewerkers mee te nemen in en te adviseren over de huidige ontwikkelingen, mogelijkheden en keuzes die voor de aanbesteding genomen moeten worden
 • In staat om het resultaat op te leveren, onafhankelijk van eventuele leveranciers of bedrijven die in fase 2 mee kunnen doen aan de aanbesteding(en)

Functie wensen

 • Ervaring met en kennis van het vak van projectleider

Extra informatie

 • Plaats Barneveld
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 8 - 16 uur per week
 • Startdatum 01-09-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.