Functieomschrijving

Voor de gemeente Nieuwegein zoeken wij een Projectleider Verkenning Detentie & Terugkeer voor de Doelgroep Jonge Aanwas en Doorgroeiers.

Voor de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL) van de gemeente Nieuwegein zoeken wij een collega die onderzoekt wat het werkproces Detentie & Terugkeer (nog meer) nodig heeft om de doelgroep jonge aanwas en doorgroeiers te bereiken.

Vanuit de 10 gemeenten West Utrecht vervul je een belangrijke rol als het gaat om terugkeer ex-gedetineerden op de vijf leefgebieden. Ze zien dat problematiek steeds complexer wordt en hierdoor steeds meer gevraagd wordt van jou. Daarnaast zien ze in den lande ook ontwikkelingen binnen de rol van de specialist D&T. Zo wordt er in verschillende gemeenten gewerkt met een re-integratie officier (Rio), terwijl andere gemeenten de rol van specialist D&T uitbreiden.

Met deze opdracht willen ze dat wordt ingezet op een verkenning naar wat er in Nieuwegein nodig is om vanuit Detentie & Terugkeer effectief en efficiënt te kunnen blijven interveniëren op deze complexe doelgroep en de complexer wordende casuïstiek.
Daarvoor is het van belang om te kijken wat het huidige D&T traject nodig heeft om voor te sorteren op de voornoemde ontwikkelingen: Hoe kunnen we vanuit deze rol inzetten op het voorkomen van recidive en moet daarbij moet worden ingezet op het werken met een RIO,  Detentie & Terugkeer met extra taken of komen we tot andere inzichten?

Werkzaamheden
Onderdeel van de verkenning is dat ze inzicht krijgen hoe D&T in relatie tot deze complexe doelgroep en complexer wordende casuïstiek in andere gemeenten is georganiseerd en of en hoe ze kunnen voortborduren op kennis en inzichten van deze andere gemeenten. Ook is het van belang om uit te vragen wat er goed werkt en ook wat er niet goed werkt en welke lessen er geleerd zijn.

Tevens is een verkenning onder de doelgroep naar behoeften van de inzet vanuit D&T onderdeel van deze opdracht. Er is hierover contact met de doelgroep wanneer ze nog in detentie zitten, of spoedig als ze het traject hebben uitgezeten.

De bevindingen van bovenstaande worden beschreven in een beknopt onderzoeksrapport. Dit met als uiteindelijk doel om te komen tot een advies voor de rol van Detentie & Terugkeer gericht op de doelgroep jonge aanwas en doorgroeiers.

De kerntaken van deze functie:
 • Je gaat in contact met verschillende gemeenten en onderzoekt hoe zij hun werkproces Detentie & Terugkeer hebben ingericht
 • Je verzamelt en verkent de inzet van (gemeentelijke) instrumenten in het land op het gebied van school, werk, inkomsten/dagbesteding, schuldenproblematiek, identiteitsdocumenten, zorg en bestuurlijke maatregelen
 • Je verzamelt en verkent informatie over de mogelijkheden voor een Re-integratie officier (RIO) voor Gemeente Nieuwegein
 • Je legt contact met partners zoals Zorg- en Veiligheidshuis, Penitentiaire Inrichtingen, Openbaar Ministerie, politie, lokale en regionale zorgpartijen, maar ook met afdelingen binnen gemeente Nieuwegein en met (ex-)gedetineerden
Afdeling & team
Je komt te werken binnen de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid (TVL), binnen het PGA-team als onderdeel van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Het PGA-team bestaat uit drie PGA-specialisten, een procesondersteuner en een teamleider. De thematiek waar we ons op richten zijn jeugd, volwassenen, groepsaanpak, woonoverlast en detentie & terugkeer.

Het team OOV kent naast de Procesregisseur PGA ook beleidsmedewerkers OOV, projectleiders, sociaal rechercheurs, kwartiermaker zorgfraude en een toezichthouder zorgfraude.

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Jouw profiel
We zijn op zoek naar een snelle, ongebonden denker die houdt van uitdaging en die durft te pionieren. Daarnaast vragen we een stevige en verbindende persoonlijkheid in contact met ketenpartners en doelgroep.
We zoeken een collega die stevig in haar/ zijn schoenen staat en niet bang is om te pionieren.
In jouw werk ben je gericht op samenwerking. Je snapt dat draagvlak en betrokkenheid belangrijk zijn om vooruit te komen. Je weet verbinding te leggen, de juiste vragen te stellen en knelpunten, kansen en uitdagingen te vertalen in een advies. In deze functie is het van belang dat je beschikt over goede (schriftelijke) communicatievaardigheden.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid

Functie wensen

 • Kennis van en/of werkervaring met, het sociaal domein, werk/ dagbesteding, schuldhulpverlening, inkomsten en huisvesting
 • Kennis van en/of werkervaring met multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
 • Kennis van en/of werkervaring met het werkterrein van Detentie en Terugkeer
 • Werkervaring met het opstellen van een onderzoeks-adviesrapport

Extra informatie

 • Plaats Nieuwegein
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 8 uur per week
 • Startdatum 10-6-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb