Functieomschrijving

Voor GRID NV zijn wij op zoek naar een Projectleider Visie & Organisatie.

Het project
GRID NV is de ICT-dienstverlener van de gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde en tevens voor RWLP en sociaal ontwikkelbedrijf Afeer. De vier gemeentelijke aandeelhouders hebben gevraagd een programma op te starten waarin wordt omgeschakeld van eigen ICT-dienstverlening naar het nemen van regie op de ICT-dienstverlening.

Omvangrijke transitie
Het programma behelst alle voorbereiding en werkzaamheden om te transformeren van de huidige ICT-dienstverleningsorganisatie GRID NV naar een samenwerkingsvorm waarin de vier gemeentelijke eigenaren gezamenlijk in regie zijn van de ICT-voorziening. Met ICT-voorziening wordt bedoeld: alle infrastructuur, systemen en technologieën die worden ingezet om informatie en communicatie binnen de organisaties te ondersteunen en te faciliteren.
Het doel is een adaptieve organisatie in te regelen die de ICT-dienstverlening van haar klanten in regie heeft. Onder regie verstaan we het proces van het bewaken en besturen van de ICT-dienstverlening, met als doel om de ICT-behoeften (demand) van de organisatie te realiseren (supply) tegen de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding. Binnen deze regie wordt de relatie met de interne klanten en externe leveranciers strategisch beheerd, prestaties gemonitord en tactisch bijgestuurd, en wordt een effectieve en efficiënte operationele uitvoering en vernieuwing van de ICT-dienstverlening binnen vastgestelde kaders gewaarborgd.

Van ICT-uitvoering naar ICT-regie
Om de transitie uit te kunnen voeren zijn een reeks van projectmatig ingerichte verandertrajecten noodzakelijk. Deze projecten worden uitgevoerd onder de paraplu van het transitieprogramma “Van ICT-uitvoering naar ICT-regie”. Er zijn binnen dit programma drie sporen, te weten Visie, Organisatie en Techniek. Hiervoor zijn twee projectleiders noodzakelijk. Eén die het spoor (Transitie van) Techniek aanstuurt en één die de sporen “Visie en Organisatie” aanstuurt. Deze uitvraag betreft de uitvraag naar de projectleider Visie en Organisatie.

De functie
Om sturing te geven aan noodzakelijke organisatorische aanpassingen om van een ICT uitvoeringsorganisatie naar een ICT regie-organisatie te veranderen zijn ze op zoek naar een ervaren projectleider. Deze persoon krijgt tenminste de volgende opdrachten mee om samen met een – deels nog te vormen – team te realiseren:
 • Het helpen tot stand brengen van een gezamenlijke visie op de Informatie- en ICT-voorziening in nauwe samenwerking met stakeholders, klanten en het managementteam, welke dient als onderlegger in de te maken keuzes voor de nieuw te vormen regieorganisatie.
 • Onderzoeken, ontwerpen, bepalen en implementeren van de organisatiestructuur in een  (juridische) vorm die het beste past bij de visie en ondersteunend is aan de wens om de regiefunctie volwaardig vorm te geven.
 • Het organiseren van duidelijke afbakening (demarcatie) en helderheid over de verschillende rollen en functies bij de gemeenten, de nieuw in te richten regieorganisatie en de leveranciers.
 • Het ontwikkelen van een financieringsmodel dat aansluit bij de strategische doelen van de regieorganisatie, terwijl het transparantie en waarde voor gemeenten waarborgt.
 • Actief betrekken en meenemen van alle belanghebbenden bij gemeenten en GRID NV.
 • Waarborgen dat alle wenselijke en juridische kaders worden ingevuld voor betrokken medewerkers van GRID NV en eventuele gemeenten die te maken krijgen met de transitie naar de nieuwe organisatie(vorm).
 • Zorgen voor het behalen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit, en budget, terwijl risico's actief beheerd en geminimaliseerd worden.
 • Externe zichtbaarheid en managen van de belangen van en naar de verschillende gemeentes.
 • Verkrijgen van programma- en beheerdecharge na doorlopen van de volledige transitie.
 • Programmamanagement: Sturen op de integrale voortgang van het transitieprogramma, zorgen voor synergie tussen de sporen "Visie en organisatie" en "Transitie en techniek", en het waarborgen van de afstemming met overkoepelende doelen en planningen.
Jouw profiel 
 • Een sterk strategisch inzicht en het vermogen om een langetermijnvisie te ontwikkelen en te communiceren, rekening houdend met de behoeften van zowel de organisatie als haar klanten.
 • Sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, met het vermogen om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie.
 • Uitstekende analytische vaardigheden, met het vermogen om complexe problemen te identificeren, analyseren en oplossen.
 • Een bewezen staat van dienst in het behalen van resultaten binnen gestelde kaders van tijd, kwaliteit en budget, met het vermogen om effectief te prioriteren en deadlines te halen.
 • Goede teamspeler met het vermogen om effectief samen te werken en bij te dragen aan een positieve en inclusieve werkomgeving.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO werk en denkniveau
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement, organisatieontwikkeling, en strategische planning, bij voorkeur binnen de IT-sector of een vergelijkbare complexe omgeving
 • Diepgaande kennis van organisatieontwerp, inclusief ervaring met het implementeren van veranderingen op organisatieniveau
 • Bewezen ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams en het motiveren van teamleden om gemeenschappelijke doelen te bereiken
 • Ervaring met effectief stakeholdermanagement, inclusief het kunnen navigeren en balanceren van verschillende belangen binnen en buiten de organisatie

Functie wensen

 • Bekendheid met financiële analyse en budgettering, inclusief ervaring met het opstellen van financiële modellen en het beheren van budgetten
 • Kennis en ervaring binnen het gemeentelijke informatiedomein 

Extra informatie

 • Plaats Scheemda
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.