Functieomschrijving

Voor de Gemeente Hengelo zoeken wij een Projectleider Warmtegemeenschappen.

14 gemeenten werken samen binnen de Regionale Energie Strategie (RES) in Twente om de lokale en regionale warmtetransitie te organiseren. Daarvoor worden middelen ingezet vanuit het Nationaal programma lokale warmtetransitie (NPLW) om gezamenlijk expertise op te bouwen door projectmatige ondersteuning in te zetten voor realisatie van lokale warmtegemeenschappen. Gemeenten stellen samen beleid op om eigenaarschap en zeggenschap te organiseren in de op te zetten warmtegemeenschappen. 

Om energie weer lokaal van inwoners en ondernemers te maken (decentrale energievoorziening) is het evident om warmtegemeenschappen te realiseren. Deze uitvraag gaat de Twentse gemeenten concrete handvatten geven om zelf aan de slag te gaan met het stimuleren, adviseren en faciliteren van lokale warmtegemeenschappen. 

Om gemeenten te ondersteunen met het opzetten en faciliteren van warmtegemeenschappen vragen zij:
 • Een krachtenveld & stakeholder analyse
  • Wat is het huidige speelveld waarbinne warmtegemeenschappen tot stand komen in Twente?
  • Hoe ontwikkelt het huidige speelveld zich?
  • Hoe zou het speelveld eruit moeten zien om warmtegemeenschappen een realistische, haalbare en toekomstbestendige plek te geven? 
  • Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn daarbij te identificeren en/of zijn nodig?
  • Welke kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen zijn van belang?
  • Welke lessen kunnen wij in Twente trekken uit warmtegemeenschappen elders in Europa?
  • Welke rolneming en randvoorwaarden vanuit de 14 gemeenten zijn daarvoor nodig en hoe kan dit in beleid geborgd worden?
Zij vragen: 
 1. Het opleveren van een handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’
 2. Welke concrete casussen in Twente zijn er al en wat zijn de leerervaringen van deze concrete casussen. De leerervaringen en aanbevelingen toevoegen als bijlage in de op te stellen handreiking ‘hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren’
 3. Het opstellen van een plan van aanpak ‘stimuleren, adviseren en faciliteren warmtegemeenschappen in Twente’ voor de aankomende jaren 2025 en 2026 door partners in de RES Twente. (zowel voor kleinere (plattelands) gemeenten als grotere gemeenten)
Je werkt nauw samen met de twee RES Twente coördinatoren Regionale Structuur Warmte en Lokaal eigenaarschap duurzame opwek (zon en wind) en warmteprojecten.
De RES-partners zijn o.a. de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen, Enexis en Cogas/Coteq, met betrokkenheid van Twence, de Twentse kennisinstellingen, Lokale energie-initiatieven en woningcorporaties

Jouw profiel
Jij bent een project-/procesleider die:
 • Energie krijgt van complexe en weerbarstige processen
 • Projecten en processen kan organiseren en plannen
 • Werksessies kan voorbereiden en leiden
 • Een sterke netwerker is (in- en extern) en kan schakelen op verschillende niveaus: met bewoners, gemeenteambtenaren én bestuurders
 • Adequate werkprocessen, rapportages en adviezen weet te leveren
 • Vorm geeft aan een handleiding hoe warmtegemeenschappen in Twente te realiseren
Kortom: je bent analytisch, ondernemend en vasthoudend en bent niet bang om in het diepe te springen.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • HBO diploma en/of 10 jaar werkervaring in een soortgelijke rol
 • Kennis en werkervaring op het gebied van participatie en lokaal eigendom projecten in de energietransitie

Functie wensen

 • Recente kennis van en ervaring met het sociale kaart van regio Twente

Extra informatie

 • Plaats Hengelo
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum 1-8-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb