Functieomschrijving

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectleider.

Taken en verantwoordelijkheden 
De sectie projecten van de IG KBW voert de volgende hoofdtaken uit:
 • Projectmanagement voor onderhoudsperiodes inclusief modificaties (intern DMI of uitbesteed)
 • Projectmanagement voor het integraal uitbesteden van het onderhoud/modificaties van KBW/KOW eenheden
 • Projectmanagement voor de verwerving van nieuwe KBW/KOW cat. C eenheden
 • Voor deze taken beschikt de sectie projecten over een projectplanningscel
Je realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van de complexe projecten (o.a. meerdere opdrachtgevers, meerdere met elkaar verweven deelprojecten) op de gebieden product/kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door:
 • Het opstellen van een Project Initiatie Document (PID) waarin het projectmandaat en de projectstrategie wordt uitgewerkt in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;
 • Het opstellen van en Project Management Plan (PMP), welke fungeert als de projectovereenkomst en waarin de werkwijze van het projectteam staat omschreven en de gehanteerde procedures.
 • het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten zoals overeengekomen in het PMP;
 • het (laten) opstellen en actualiseren van de planningen voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen en financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;
 • het onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico's zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico's zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;
 • het periodiek opstellen van rapportages over de bereikte resultaten, en op basis van die resultaten voorstellen doen over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde projectstrategie en randvoorwaarden.
De afdeling
Je gaat werken bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de Koninklijke Marine in Den Helder. De DMI heeft tot taak het onderhouden van (wapen)systemen van de Koninklijke Marine en is betrokken bij de gehele levensduur van een schip of systeem. Van nieuwbouw, onderhoud tot aan afstoting. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie projecten van de instandhoudingsgroep Klein Boven Water (IG KBW). Deze groep is verantwoordelijk voor de instandhouding van de KBW eenheden en daarnaast ook voor de steeds groter worden groep Kleine Onderwater eenheden (KOW). Ook draagt de IG KBW zorg voor verwerving/nieuwbouw van de zogeheten cat-C KBW/KOW eenheden.

Competenties 
 • Analyseren 
 • Communiceren 
 • Plannen en organiseren 
 • Samenwerken 
 • Resultaatgericht 
 • Beïnvloeden 

Functie eisen

 • Je beschikt minimaal over een HBO diploma met een technische of technisch-bedrijfskunde richting
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager/leider in een technisch complexe setting in de laatste 10 jaar
 • Je bent bezit van minimaal een IPMA-D of Prince 2 Foundation certificaat
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed

Functie wensen

 • Je hebt ervaring met de defensieorganisatie binnen het systeem logistieke domein
 • Je hebt ervaring met aanbestedingen binnen de overheid
 • Je bent in het bezit van een IPMA-C en/of PRINCE2 Practioner diploma / certificaat

Extra informatie

 • Plaats Den Helder
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 36-40 uur per week
 • Startdatum 01-08-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.