Functieomschrijving

Voor de gemeente Groningen zijn we op zoek naar een Projectmanager Grondzaken Oostpolder. Van de projectmanager Grondzaken Oostpolder wordt verwacht dat deze inhoudelijk regie kan voeren op de optelsom van voornoemde werkzaamheden, inhoudelijk (strategisch) advies kan geven aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers, stevig gesprekspartner kan zijn in externe contacten, desgewenst zelf onderdelen kan oppakken en een goede inhoudelijk sparringpartner kan zijn voor de projectteamleden en andere collega's die bij de gebiedsontwikkeling betrokken zijn.

Organisatie
De Provincie Groningen werkt bij de gebiedsontwikkeling Oostpolder samen met gemeente Het Hogeland aan de uitbreiding van de Eemshaven. In de Oostpolder moet ruimte komen voor een bedrijventerrein voor zeer grote bedrijven (minimaal 50 hectare) dat middels een integraal en open planproces optimaal ruimtelijk wordt ingepast. Het gaat hier om een van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland en het speelt een belangrijke rol in de nationale en regionale energietransitie en het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.

Zij zetten zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werkzaamheden

 • Afwikkeling beroep vestiging Wvg
 • Verzorgen eventuele besluitvorming rond recent opgeleverde verwervingsstrategie onder de Wvg
 • Behandelen (Wvg-)grondaanbiedingen op basis van de verwervingsstrategie onder de Wvg
 • Organisatie beheer grondexploitatie
 • Actualisatie waarde-advies deskundigencommissie
 • Formuleren en uitvoeren 'actieve' verwervingsstrategie
 • Formuleren en uitvoeren uitgiftebeleid (relatie acquisitiebeleid)
 • (Bijdrage leveren aan het) formuleren van acquisitiebeleid
 • Formuleren eigendom- en ontwikkelstrategie (voor de uitvoeringsfase)
 • Uitwerken voorkeursvariant voor de uitvoeringsfase
 • Organisatie vangnetregeling en uitvoering ervan
 • Financiële kaders vanuit de overheden t.b.v. mogelijke zelfrealisatie in de uitvoeringsfase

Het zwaartepunt van deze werkzaamheden manifesteert zich, zo is onze inschatting, het komende half jaar. Spoedig starten van de projectmanager is vereist. Deze projectmanager zal zelf nog een rol hebben in het definitief vormgeven van het team. Voor wat betreft de grondverwerving wordt sowieso inbreng en betrokkenheid geleverd vanuit team Areaalbeheer van de provincie.

Competenties

 • Je hebt kennis van Grondzaken die samenhangen met complexe gebiedsontwikkelingen.
 • Je beweegt je gemakkelijk in een politiek sensitieve omgeving en kunt goed overweg met verschillende groepen met tegengestelde belangen.
 • Jij staat je mannetje (vrouwtje), laat je niet makkelijk uit het veld slaan, en weet op een positieve manier anderen van jou gelijk te overtuigen.
 • Uiteraard kun jij je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken bij interne én externe communicatie
 • Jij houdt ervan te werken met druk op de ketel, hier krijg je energie van terwijl je ook de rust en het overzicht weet te bewaren.
 • Je bent een kei in goed structureren en organiseren.
 • Je neemt de leiding, fungeert als boegbeeld voor Grondzaken Oostpolder en als voorzitter van het projectteam.
 • Je kunt een onderbouwde afweging maken tussen diverse, soms tegenstrijdige, belangen en hierover adviseren aan je opdrachtgevers

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager Grondzake

Functie wensen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager Grondzaken of vergelijkbare functie
 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een overheidsinstantie
 • Werkervaring met Grondverwerving en grondexploitatie/ uitgifte van gronden integrale gebiedsontwikkeling
 • Werkervaring met 'Planeconomie', de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling in kaart brengen, budgettering en planning hiervoor maken en bewaken

Extra informatie

 • Plaats Groningen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.