Functieomschrijving

De redactie van team Communicatie van Zorginstituut Nederland zoekt voor de periode van één jaar een zeer ervaren redacteur die:
 • Het redactievak en de Nederlandse taal tot in de puntjes beheerst
 • Ambtelijke en juridische taal en medische informatie kan vertalen naar begrijpelijke, publieksvriendelijke webteksten
 • Ervaring heeft met werken bij de overheid en bijbehorende afstemmingstrajecten
 • Bekend is met het Platform Rijksoverheid Online (cms PRO)
 • Ervaring heeft in het maken van redactionele formats
De redacteur komt te werken bij de webredactie, onder aansturing van de eindredacteur van de corporate website. De inwerkperiode betreft reguliere webwerkzaamheden om wegwijs te worden in het cms en kennis op te doen van verschillende producten en uitgaven van het Zorginstituut. Daarna krijgt de redacteur in het kader van het lopende webherzieningstraject een aantal specifieke delen van de site toegewezen, met als doel de teksten te herzien. Dit gebeurt in afstemming met de inhoudelijke teams, deels op basis van bestaande paginasjablonen, en als die er niet zijn, daarvoor te ontwikkelen sjablonen. Dat laatste in afstemming met de eindredacteur.

Het team
Het team Communicatie ondersteunt de organisatie in de ambities en doelstellingen. Zoals de positionering als samensteller van het basispakket van de zorgverzekering en de toekomstbestendigheid van de zorg. Hiervoor maken we gebruik van beeldbepalende onderwerpen en thema’s waarmee we actief naar buiten treden. En werken we aan de verdere professionalisering van het Zorginstituut als communicatieve organisatie. Met een divers team van generieke en specialistische adviseurs, en contentspecialisten, zetten we ons daarvoor in.

De organisatie 
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:
 • We adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket
 • We zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg
 • We bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg
 • We bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden
 • We voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen 
 • We beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.
Meer informatie vindt u op onze website: https://www.zorginstituutnederland.nl/overons/organisatie

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding of universitaire studie op het gebied van communicatie, journalistiek of letteren
 • Minimaal 5 jaren werkervaring met schrijven van medische of juridische publieksvriendelijke webteksten (B1-niveau)
 • Minimaal 8 jaren aantoonbare werkervaring op een redactie of communicatieafdeling, bij voorkeur met ervaring bij de overheid
 • Minimaal 5 aantal jaar ervaring met de meest voorkomende CMS-systemen

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Diemen
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 01-11-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ja