Functieomschrijving

Voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid zoeken wij een Secretaris Brandweerdossiers.

De opdracht behelst de ondersteuning van twee bestuurlijke stuurgroepen, te weten de stuurgroep ‘Toekomstbestendig brandweerstelsel’ (en de daaronder vallende werkgroep ‘consignatie’) en de stuurgroep ‘Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2025’.
De stuurgroepen zijn ingesteld door het Veiligheidsberaad (belevingsonderzoek) danwel door het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid samen (toekomstbestendig brandweerstelsel).
Jij zal dienen als secretaris van deze stuurgroepen en allerhande werkzaamheden oppakken.

Specifieke taken van de werkgroep consignatie
 • Initieert de (nog in te richten) werkgroep consignatie en stelt hiervoor een overlegstructuur op
 • Het juridische vraagstuk van consignatie bij de brandweer en de veiligheidsregio in kaart brengen
 • Mogelijke oplossingsrichtingen inclusief verantwoordelijkheden om het vraagstuk implementeerbaar te maken uit te werken
 • De consequenties op het gebied van organisatie, personeel en financiële middelen van de oplossingsrichtingen aan te geven
Werkzaamheden belevingsonderzoek 2025
Je
 • Voert de secretariële taken uit. Zo stel je de agenda op, schrijft (mee aan) eventuele notities en zorgt voor de verslaglegging
 • Initieert de (nog in te richten) Stuurgroep Belevingsonderzoek Repressief Brandweerpersoneel 2025, in afstemming met de voorzitter
 • Onderhoudt het contact met alle relevante ketenpartners
 • Onderhoudt periodiek contact met de vakbonden
 • Onderhoudt periodiek contact met de bestuursadviseurs van de bestuurlijk portefeuillehouder, de heer Mikkers
 • Stelt periodieke rapportages op voor de BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad die de portefeuillehouder Brandweer desgewenst kan inbrengen
 • Stelt periodieke verantwoordingsdocumenten op, volgens de handelswijze van het projectenbureau. Na afloop van het programma dient er een finale verantwoording plaats te vinden

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Wo diploma
 • Minimaal 10 jaar ervaring met (bestuurs)advisering
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het brandweerdomein en in soortgelijke secretarisrollen bij Veiligheidsberaad of vergelijkbaar bestuurlijk gremium

Functie wensen

 • Affiniteit met taakdifferentiatie en belevingsonderzoek brandweer

Extra informatie

 • Plaats Arnhem
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 8 uur per week
 • Startdatum Juli 2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb