Functieomschrijving

Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Secretaris Regionale Stuurgroep Oost. 

Verantwoordelijkheden
Pragmatisch waar het kan en punctueel waar het moet. Sensitief, toegankelijk en zorgvuldig. Zo ondersteunt u de voorzitter en Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost (RSG-Oost) bij het verbinden van mensen, organisaties, beleid en uitvoering. U bent een ervaren secretaris met visie en hart voor het landelijk gebied, voor de schoonheid van het polderen en voor de mensen die daaraan werken. Als onafhankelijk secretaris bevordert u effectieve besluitvorming en samenwerking in Utrecht-Oost. Tactvol, ondernemend en communicatief sterk, dat typeert uw werkwijze. U bent voor 16 tot 20 uur per week beschikbaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stelden eind 2022 de Uitvoeringsstrategie voor het Landelijk Gebied (ULG) vast. De secretaris wordt voorgedragen door de RSG-Oost en aangesteld door de Provincie Utrecht.

Pionieren, verbinden en tot effectieve besluitvorming komen. Daar gaat het om bij de gebiedsgerichte aanpak waaraan u als onafhankelijke secretaris bestuurlijke ondersteuning geeft voor de regio Utrecht-Oost. In de stuurgroep treft u vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de waterschappen, de gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties uit de agrarische sector, natuur- en milieuorganisaties en particulier grondbezit. U draagt bij aan de verbinding van deze partijen in het landelijk gebied. Als onafhankelijk secretaris ondersteunt u de Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost en met name de voorzitter. U bent de sensitieve en strategische spil in het ambtelijke netwerk. Uw werk draait om besluitvorming die toewerkt naar realistische invulling van de doelen op het gebied van water, natuur (inclusief stikstof) en klimaat. Voor het bereiken van deze doelen is een transitie van het landelijk gebied van groot belang.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent de spil in het ambtelijk netwerk voor de RSG-Oost, verbindend tussen alle gebiedspartijen
 • Je ondersteunt de voorzitter bij de rol als boegbeeld van de RSG-Oost, inclusief ambtelijk bespreken van onderwerpen en signaleren van aandachtspunten voor de RSG-Oost
 • Je stelt in afstemming met de voorzitter de agenda’s op voor de RSG-Oost en de agendacommissie
 • Je stemt regelmatig af met de secretaris van de Regionale Stuurgroep-West, zorgt voor afstemming met- en neemt indien nodig deel aan de werkgroepen van de regionale stuurgroepen, met gebiedsinitiatieven en met LEADER
De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is de opgave om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Zij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen zij voor een goede balans tussen groen en groei.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Werkervaring in of met publieke organisaties en maatschappelijke partijen. Bij voorkeur met landbouw en natuur en de opgaven van het landelijke gebied
 • Je bent politiek sensitief en kunt omgaan met tegengestelde belangen, waarbij u durft te confronteren indien nodig
 • Werkervaring als secretaris van omvangrijke en complexe bestuurlijke overleggen
 • Je hebt een onafhankelijke positie binnen het netwerk landelijk gebied in Utrecht

Functie wensen

 • Je hebt kennis van, en ervaring met gebiedsgericht werken in het landelijk gebied, bij voorkeur in het gebied van Utrecht-Oost
 • Je bent initiërend en ondernemend vanuit strategisch inzicht, met bestuurlijke en politieke sensitiviteit en tactvol in het ambtelijk functioneren
 • Je bent resultaatgericht, pragmatisch als het kan, punctueel als het moet
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en hebt het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met de stakeholders (overheid en andere partijen) in het gebied
 • Je bent verbindend, flexibel en gericht op het gedeelde belang en u bent vertrouwd met het proces van gezamenlijke besluitvorming in een multi-stakeholderomgeving
 • Je heeft strategisch inzicht, specifiek op het vlak van gebiedsgericht werken
 • Je bent in staat te werken vanuit creativiteit, humor en met relativeringsvermogen 

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16-20 uur per week
 • Startdatum Zo spoedig mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.