Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een senior adviseur afvalinzameling nieuwbouwgebieden. De stad Amsterdam groeit. Er wordt gewerkt aan diverse nieuwbouwplannen, zowel grootschalig als kleinschalig in de bestaande stad. Het is van belang om voor elk van deze nieuwbouwplannen goede afspraken aan de voorkant te maken over het inzamelen van afval, zoals de uitgangspunten, financieringsafspraken, juridische borging, exploitatieafspraken. Dit gebeurt aan de hand van het stedelijke beleid, maar voor een aantal specifieke gebieden is de situatie maatwerk vanwege dichtheid van de bebouwing of kenmerken van de openbare ruimte. Jouw opdracht is om voor een aantal vastgestelde gebieden te komen tot een set aan afspraken op het vlak van uitgangspunten, financiering, juridisch kader, exploitatie in vroege en daaropvolgende fasen van het planvormingsproces in samenspraak met het projectteam vanuit de gebiedsontwikkeling en de uitvoerings- en ondersteunende afdelingen van de directie Afval en Grondstoffen. Deze afspraak sets per gebied zijn indien nodig voorzien van een businesscase, investerings- en exploitatieplaatje en dekkingsvoorstellen. Daarnaast lever je een set werkafspraken op tussen de ruimtelijke sector, ingenieursbureau en Afval en Grondstoffen, hoe om te gaan met afval in gebiedsontwikkeling. Deze afspraken bestaan uit de werkwijze per situatie, mate van betrokkenheid per planvormingsfase, rollen en taken, uitgangspunten mbt financiering en juridische borging en standaard op te nemen normen bij gebiedsontwikkeling als het gaat om afval. Daarbij horen ook het opzetten en uitvoeren van een aantal kennisdeelsessies tussen ruimtelijke sector, ingenieursbureau, openbare ruimte en afval en grondstoffen.  Ten derde draag je zorg voor het borgen van kennis en expertise binnen de directie Afval en Grondstoffen door een kennisoverdrachtpakket aan te bieden en te organiseren voor een aantal medewerkers en voorstellen te formuleren voor wat er binnen de organisatie aan vaste inzet structureel noodzakelijk is.  

Taken
 • Voor een aantal vastgestelde gebieden kom je tot een set aan afspraken op het vlak van uitgangspunten, financiering, juridisch kader, exploitatie in vroege en daaropvolgende fasen van het planvormingsproces in samenspraak met het projectteam vanuit de gebiedsontwikkeling en de uitvoerings- en ondersteunende afdelingen van de directie Afval en Grondstoffen. Deze afspraak sets per gebied zijn indien nodig voorzien van een businesscase, investerings- en exploitatieplaatje en dekkingsvoorstellen.
 • De Senior adviseur Afvalinzameling Nieuwbouwgebieden levert een set werkafspraken op tussen de ruimtelijke sector, ingenieursbureau en Afval en Grondstoffen, hoe om te gaan met afval in gebiedsontwikkeling. Deze afspraken bestaan uit de werkwijze per situatie, mate van betrokkenheid per planvormingsfase, rollen en taken, uitgangspunten m.b.t. financiering en juridische borging en standaard op te nemen normen bij gebiedsontwikkeling als het gaat om afval. Daarbij horen ook het opzetten en uitvoeren van een aantal kennisdeelsessies tussen ruimtelijke sector, ingenieursbureau, openbare ruimte en afval en grondstoffen. 
 • Ten derde draagt hij/zij zorg voor het borgen van kennis en expertise binnen de directie Afval en Grondstoffen door een kennisoverdrachtpakket aan te bieden en te organiseren voor een aantal medewerkers en voorstellen te formuleren voor wat er binnen de organisatie aan vaste inzet structureel noodzakelijk is.  

Functie eisen

 • Je beschikt over een universitair werk- en denkniveau; met een milieukunde, logistieke, vastgoed, bedrijfskunde, bestuurskunde en/of planologie achtergrond
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in projectontwikkeling en of ruimtelijke projectontwikkeling
 • Je hebt aantoonbare werkervaring, in complexe projectmatige omgeving in een gemeente groter dan 150.00 inwoners

Functie wensen

 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring met vastgoedontwikkeling
 • Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van adviezen
 • Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring met bestuurlijke besluitvorming

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24-36 uur per week
 • Startdatum 21-11-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.