Functieomschrijving

Voor de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Geluid.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Advisering in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening
 • Het beoordelen van complexe akoestische onderzoeken
 • Advisering rondom complexe geluidhinder situaties
 • Advisering geluidaspecten rondom horeca
 • Het opstellen van adviezen in het kader van vergunningverlening en inspectie en handhaving
De afdeling
De afdeling Reguleren, Adviseren en Omgeving is de afdeling van waaruit de inhoudelijke advisering richting de gemeenten en provincie plaatsvindt, inclusief de accounttaken. Deze afdeling maakt de vergunningen voor de bedrijven, geeft advies op het gebied van luchtkwaliteit, bodem, geluid en veiligheid, en adviseert gemeenten over de milieuaspecten in ruimtelijke plannen. Deze werkzaamheden zijn verdeeld over drie Units.

Team Geluid
De adviseur Geluid die we zoeken gaat werken in de unit Advies, team Geluid 2. De adviestaak geluid wordt uitgevoerd door circa 20 – 25 professionals die zich dagelijks bezighouden met de advisering op een breed scala van geluidonderwerpen. Binnen team geluid is er behoefte aan aanvullende capaciteit voor een kandidaat voor ca. 20 uur per week.

De organisatie
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit.

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. DCMR voert deze taak al 50 jaar uit.

DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:
 • opleggen van en toezicht houden op milieuregels en veiligheidsregels
 • maken van vergunningen
 • monitoren van milieukwaliteit
 • adviseren over milieu en veiligheid
 • optreden bij overlast en incidenten.
Bij DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Competenties
 • Plannen en organiseren (weten het overzicht te bewaren)
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden (sociale antenne en tact)
 • Zich verantwoordelijk voelen
 • Doelgericht
 • Omgevingsbewust en organisatiesensitief

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een technische richting
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als geluidadviseur
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid
 • Zeer goede kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet

Functie wensen

 • Cursus Hogere Akoestiek is een pré
 • Je bent in het bezit van een VCA (VOL) certificaat

Extra informatie

 • Plaats Schiedam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 20 uur per week
 • Startdatum 1-11-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.