Functieomschrijving

Taken en verantwoordelijkheden 
Als adviseur milieueffectrapportage lever je een bijdrage aan de uitvoering van taken als bevoegd gezag op het gebied van milieueffectrapportage (MER) bij de DCMR.
 • Het adviseren van hun participanten (gemeenten en provincie) over m.e.r.- (beoordelings)plicht
 • Het voorbereiden van m.e.r.-beoordelingsbesluiten
 • Het meewerken/coördineren aan m.e.r.-procedures voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen
 • Het deelnemen aan projecten en hierbij als aanspreekpunt fungeren voor externe partijen, de initiatiefnemer en de Commissie voor de m.e.r.
De organisatie
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, Zeeland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al 50 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken.
Dat doen we door:
 • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels
 • maken van vergunningen
 • monitoren van milieukwaliteit
 • adviseren over milieu en veiligheid
 • optreden bij overlast en incidenten. Bij de DCMR werken ruim 600 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.
De afdeling 
De afdeling Reguleren, Adviseren en Omgeving is de afdeling van waaruit de inhoudelijke advisering richting de gemeenten en provincie plaatsvindt, inclusief de accounttaken.

Competenties 
 • Initiatiefrijk
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Innovatief, creatief en oplossingsgericht
 • Omgevingsbewust
 • Bestuurlijk sensitief
 • Pragmatisch

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde milieu gerelateerde HBO opleiding
 • Kennis van m.e.r.-procedures (en daaraan gerelateerde omgevingsvergunning milieu en ruimtelijke planvorming)
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het werken met m.e.r.-procedures en projecten (voor omgevingsvergunningen milieu en ruimtelijke plannen)
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving (WABO en Wet op de ruimtelijke Ordening)
 • Goed projectmatig kunnen werken

Functie wensen

 • Geen

Extra informatie

 • Plaats Schiedam
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 8-36 uur per week
 • Startdatum 01-07-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.