Functieomschrijving

De organisatieontwikkeling van Delfland wordt door een kernteam organisatieontwikkeling programmatisch aangestuurd. Binnen dit programma worden projecten en ontwikkeltrajecten uitgevoerd en instrumenten ontwikkeld om de organisatieontwikkeling (structuur en cultuur) vorm te geven en de raakvlakken tussen de verschillende ontwikkeltrajecten te bewaken. De rol van het kernteam organisatieontwikkeling - bestaande uit drie personen - is om alle noodzakelijke projecten, ontwikkelprocessen en ontwikkelopdrachten die uitgevoerd worden ten behoeve van de organisatieontwikkeling te coördineren. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het managen van de raakvlakken van deze projecten, ontwikkelprocessen en opdrachten. Daarnaast heeft het kernteam de taak om inzichtelijk te maken hoe de verschillende opdrachten en ontwikkelprocessen bijdragen aan de benodigde cultuurverandering.

Taken en verantwoordelijkheden 
Als projectleider organisatieontwikkeling maak je onderdeel uit van het kernteam en ben je verantwoordelijk voor de projectplanning, aansturing en de beheersing van de risico’s van een aantal projecten en ontwikkelprocessen. Je doet dit vanaf het inhoudelijk concept tot en met de daadwerkelijke implementatie en uitvoering ervan. Je geeft daarmee operationeel leiding aan projecten en ontwikkelprocessen. Je houdt rekening met meerdere belanghebbenden en zo nodig schakel je externe partijen in. Je richt een effectieve workflow in waarin je oog hebt voor zowel de coördinatie en kwaliteitsbewaking als de benodigde cultuurverandering.
Samengevat heb je hierbinnen de volgende taken:
 • Stelt projectplannen en -planningen op voor de realisatie van multidisciplinaire projecten en ontwikkelprocessen op het gebied van organisatieontwikkeling
 • Coördineert de werkzaamheden (van derden), bewaakt de voortgang, kwaliteit en financiën van de projecten, signaleert afwijkingen en adviseert over mogelijke oplossingen
 • Voert overleg met betrokkenen en zorgt voor onderlinge afstemming
 • Bewaakt de relatie met andere organisatie onderdelen, projecten en processen
 • Organiseert werksessies voor managers en medewerkers
 • Legt afspraken vast en maakt samenvattingen van bijeenkomsten etc.
 • Coördineert de communicatie tijdens het hele proces
 • Bespreekt periodiek de voortgang en inhoud van de projecten en ontwikkelopdrachten
 • Bereidt besluitvorming over de projecten en ontwikkelprocessen voor
 • Bewaakt met het kernteam het portfolio aan projecten en ontwikkelopdrachten
Jouw profiel 
Jij bent een gedreven, enthousiaste en mensgerichte projectleider die in allerlei omstandigheden goed uit de voeten kan, het overzicht houdt en blijft sturen op kwaliteit, scope, risico’s en tijd (projectmanagement), zonder de achterban en de benodigde cultuurverandering uit het oog te verliezen (verandermanagement). Je hebt een analytisch vermogen en kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden, ook in complexe situaties. Jij weet wat er speelt binnen de organisatie en je draait je hand niet om voor issues, risico’s en escalaties. Je bent iemand die van nature goed kan schakelen op diverse niveaus binnen een organisatie en die in staat is om de uitvoering van opdrachten te verbinden aan ontwikkelopgaven. Je legt makkelijk verbinding met mensen door direct en open te communiceren. Je bent goed in organiseren en hebt een sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit. Je hebt een breed palet aan beïnvloedingsvaardigheden (sturen van mensen én resultaten).

Competenties 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Analytisch vermogen
 • Samenwerkingsvermogen 
 • organisatie sensitiviteit

Functie eisen

 • Je beschikt over minimaal een HBO-diploma
 • Je hebt inimaal vijf (5) jaar werkervaring in een rol als zelfstandig projectleider van complexe projecten met meerdere betrokken partijen in de afgelopen tien (10) jaar
 • Je hebt minimaal vijf (5) jaar werkervaring met leiding gegeven aan projecten met een veranderkundige opgave in de afgelopen tien (10) jaar
 • Je hebt werkervaring met bedrijfsvoerings- en besluitvormingsprocessen van overheidsorganisaties

Functie wensen

 • Je hebt werkervaring in een rol als zelfstandig projectleider van complexe projecten (met meerdere betrokken partijen) in de afgelopen tien (10) jaar
 • Je hebt werkervaring met leiding gegeven aan projecten met een veranderkundige opgave in de afgelopen tien (10) jaar
 • Je hebt werkervaring bij een overheidsinstantie?

Extra informatie

 • Plaats Delfland
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum 01-01-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.