Functieomschrijving

De gemeenten hebben de komende jaren een forse opgave voor het realiseren van veel woningen en bijbehorende voorzieningen binnen de gemeentegrenzen. De focus van de planvorming voor deze opgave ligt deels in de bestaande bebouwde omgeving (binnenstad en buitenwijken), deels langs infrastructuur zoals drukke (rijks)wegen, spoorlijnen (tram, trein en metro), waterwegen (binnenhavens en de Nieuwe Maas) en in gebieden waar haven– en bedrijfsterreinen worden getransformeerd naar woongebieden of een samenstelling daarvan. Als senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling en milieu stelt uw kandidaat voor de diverse gemeenten diep inhoudelijke en strategische adviezen op van milieuthema’s voor complexe tot zeer complexe gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsvraagstukken van zowel stad als haven. De advisering gebeurt schriftelijk vanuit de DCMR en bij enkele ontwikkelingen in de vorm van meewerken in projectgroepen.

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Het zowel mondeling als schriftelijk inhoudelijk en strategisch adviseren van gebiedsmanagers en projectleiders van de diverse gemeenten over milieu thema's voor complexe tot zeer complexe gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordeningsvraagstukken van zowel stad als haven
 • Het beoordelen en adviseren op de milieuparagraaf en bijbehorende milieuonderzoeken van ruimtelijke plannen
 • Het zelfstandig kunnen opstellen van Quick scans milieu en hogere waarden besluiten geluid voor complexe tot zeer complexe gebiedsontwikkeling
 • Samenwerken met DCMR collega vakspecialisten op het gebied van geluid, externe veiligheid, bodem en luchtkwaliteit
 • Op verzoek van gemeenten adviseren van externe partijen
 • Het bewaken van de afgesproken procestermijnen binnen de werkzaamheden
De organisatie 
Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen ze door:
 • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels
 •  maken van vergunningen
 • monitoren van milieukwaliteit
 • adviseren over milieu en veiligheid
 • optreden bij overlast en incidenten. Bij de DCMR werken ruim 600 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. De DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012
De afdeling
De afdeling Reguleren, Adviseren en Omgeving is de afdeling van waaruit de inhoudelijke advisering richting de gemeenten en provincie plaatsvindt, inclusief de accounttaken.

Competenties 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Bestuurlijk sensitief en Omgevingsbewust
 • Pragmatisch
 • Oplossingsgericht
 • Creatief
 • Analytisch en strategisch denken

Functie eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde relevante HBO of Academische opleiding (bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu)
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met bovengenoemde werkzaamheden
 • Je hebt goede (diepgaande) kennis van milieu thema's geluid, externe veiligheid en lucht in samenhang met de uitvoeringspraktijk in het ruimtelijk domein
 • Je hebt goede kennis van relevante wet- en regelgeving (Wet ruimtelijke ordening en Wabo)
 • Je hebt goede kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming, leefomgevingskwaliteit en de Omgevingswet

Functie wensen

 • Je hebt ervaring hiervan bij een lokale overheid (grotere gemeenten)

Extra informatie

 • Plaats Schiedam
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 32-36 uur per week
 • Startdatum 01-07-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.