Functieomschrijving

Voor de provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior coördinerend beleidsmedewerker vergunningverlening stikstof.

Als Senior coördinerend beleidsmedewerker vergunningverlening stikstof vervul je een centrale rol in de vergunningverlening gebiedsbescherming/stikstof. Je coördineert de werkzaamheden van de vergunningverleners en betrokken juristen. Je stuurt met name op de voortgang en kwaliteit/inhoud van zaken. De prioriteert en weegt daarbij verschillende politieke belangen. Je stemt de koers af met de teamleider van VVN. Je geeft zo nodig presentaties, schrijft mee en redigeert bestuurlijk gevoelige stukken en begeleidt de vergunningverlening rondom bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsers en andere meer complexe dossiers. Je schakelt met het programma stikstof en overziet wat de effecten van gebiedsontwikkeling zijn in relatie tot de vergunningverlening. Je zorgt voor de interne afstemming van werkzaamheden met het programma stikstof, het bestuur, omgevingsdiensten, het Rijk en de betrokken bedrijven. Je denk daarnaast mee met de teamleider over de inrichting van het team en de benodigde capaciteit. Een diverse en coördinerende rol in een politiek gevoelige omgeving.

De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


Vanuit het domein Landelijke leefomgeving dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Stikstof, Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Vergunningverlening natuur en landschap draagt zorg voor vergunningen, ontheffingen en meldingen op grond van groene wetten en verordeningen. Het team bestaat uit ongeveer dertig deskundige mensen met verschillende achtergronden en ervaring. Ecologen, vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers en ondersteuners werken aan o.a. gebiedsbescherming, soortenbescherming, beheer en schadebestrijding, houtopstanden en de provinciale wegen.

In het kader van de Wet natuurbescherming, Natuurschoonwet, de en de Interim Omgevingsverordening zorgt team VVN voor een goede en tijdige afhandeling van aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk wordt het uitvoeringsbeleid binnen het team ontwikkeld en adviseren we meer en meer in het voortraject (bij de planvorming). Het team ondersteunt ook bij het indienen van aanvragen.

Functie eisen

  • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met adviseren en rapporteren aan bestuurlijke partijen. De kandidaat heeft daarbij zelf ook uitvoeringsbeleidsstukken opgesteld
  • Je beschikt over een ruime en actuele kennis van gebiedsbescherming/stikstof en is de afgelopen 5 jaar werkzaam geweest in dit werkveld bij een overheidsorganisatie
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met de coördinatie van werkzaamheden gericht op de prioritering en voortgangsbewaking. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het voorzitten van werkoverleggen en het monitoren en evalueren van voortgang

Functie wensen

Geen

Extra informatie

  • Plaats Utrecht
  • Opleidingsniveau HBO/WO
  • Aantal uur 12- 24 uur per week
  • Startdatum 23-11-2022
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.