Functieomschrijving

Voor de VNG zoeken wij een Senior Juridisch Adviseur voor het Programma Verbinden Schuldendomein.

Hoofdactiviteiten
 • Je levert juridische ondersteuning bij belangenbehartiging
 • Je analyseert en adviseert over complexe uitvoeringsproducten in relatie tot wetgeving
 • Je adviseert gemeenten over juridische vraagstukken in de volle breedte van het schuldendomein
Werkzaamheden
Belangenbehartiging
 • Je participeert in verschillende (juridische) ketenbrede werkgroepen
 • Je brengt de belangen van gemeenten in, o.a. in Keten van Derdenbeslag
 • Je werkt vanuit juridisch perspectief bestuurlijke standpunten uit t.a.v. wetgeving in ontwikkeling
Analyseren
 • Je analyseert de verbinding van de wetgeving, zowel op het aspect incasso als de schuldhulpverlening
 • Je vertaalt wetgeving naar consequenties op het terrein van incasso naar de gevolgen voor schuldhulpverlening en vice versa (brede visie)
 • Signalen vanuit de gemeentelijke uitvoering vertalen naar aanpassingen in wet- en regelgeving en beleid
 • Je stelt ondersteuningsproducten voor gemeenten op, zoals handreikingen, factsheets, DPIA’s etc.
Advisering
 • Je levert juridisch advies aan VNG-projecten op het domein van schulden en de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 • Je levert breed juridisch advies aan gemeenten in relatie tot schuldendomein en aanpalende thema’s
Resultaat
 • Geleverd advies en ondersteuning dat is gebaseerd op en getoetst aan de wet- en regelgeving binnen het schuldendomein en de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
 • Geleverde ondersteuningsproducten die voldoen aan de wet- en regelgeving binnen het schuldendomein
Programma Verbinden Schuldendomein
Het nieuwe brede programma Verbinden Schuldendomein maakt onderdeel uit van het Basisteam Maken.
In vervolg op het programma ‘Verbinden Schuldendomein 2020-2022’ is er op 1 februari 2023 een nieuw breed programma gericht op het schuldendomein gestart voor de (implementatie)ondersteuning aan gemeenten. De (keten)partners zijn in het nieuwe programma nog intensiever betrokken.
De hoofdambitie van VNG is: het realiseren van bestaanszekerheid voor alle inwoners.
Bestaanszekerheid is nodig om armoede en schulden te voorkomen en de inwoners die al financiële problemen hebben een duurzame oplossing te kunnen bieden. In overleg met het Ministerie van SZW en de verschillende partners is een integrale aanpak uitgewerkt in het programmaplan. De routekaart Financiële Zorgen vormt een belangrijke basis om samen structureel te werken aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van armoede en schulden. Naast gemeenten zijn ook juist landelijke en lokale ketenpartners hierin betrokken, zodat de routekaart Financiële Zorgen een goede basis biedt waar gemeenten
en ketenpartners op kunnen terugvallen in de dienstverlening. We bieden met de routekaart overzicht en gemeenschappelijke taal aan gemeenten en hun partners die bijdraagt aan een nauwe en integrale manier van samenwerken. Tot slot is de routekaart dynamisch: nieuwe ontwikkelingen, ‘best practices’ en ‘lessons learned’ kunnen worden toegevoegd, gedeeld en overdraagbaar gemaakt. Zo kunnen we steeds met elkaar voortbouwen op de resultaten en doorontwikkelen met als doel inwoners beter te helpen. Het vorige programma richtte zich op de implementatie van vier wetten: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags), de Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv) en de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd).
Het nieuwe programma is breder en bestaat uit verschillende deelprojecten. Zo is er een deelproject dat zich richt op de borging van de vier wetten, op preventie (financiële educatie en life events) van schulden bij jongeren, op ondernemers met financiële zorgen en maakt ook het versterken van de informele infrastructuur deel uit van het programma. Gemeenten worden met het programma ondersteund door bewezen effectieve interventies op te schalen en verduurzamen. 

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten werkt nauw samen met het nieuwe programma gericht op het schuldendomein. De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag Gemeenten ondersteunt gemeenten bij het helpen van ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Gemeenten werken intensief aan het ondersteunen van inwoners die zich als (mogelijk) gedupeerde bij UHT (onderdeel van de Belastingdienst) gemeld hebben op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en schulden. Voorbeelden van hulp zijn het inventariseren van schulden, bieden van bijzondere bijstand en financieren van middelen voor kinderen voor sport, zorg of onderwijs.
De projecten leveren in het ondersteuningsaanbod aan gemeenten concrete producten zoals handreikingen, routekaarten, Q&A’s, formats, tweewekelijkse (be)spreekuren en podcasts. 

Basisteam Maken
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde juridische universitaire opleiding
 • Minimaal vijf jaar werkervaring op WO niveau
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in de rol van adviseur of projectleider op het gebied van complexe implementatietrajecten in het sociaal domein en in situaties met tegenstrijdige belangen
 • Minimaal tien jaar ervaring met adviseren over het op gang brengen en op ganghouden van multidisciplinaire veranderprocessen bij gemeenten

Functie wensen

 • Werkervaring, in de afgelopen 10 jaar, met werken bij of voor gemeenten in rol van adviseur
 • Ervaring met het samenwerken met minimaal twee ministeries of partijen binnen de gemeentelijke keten
 • Kennis van gemeentelijke juridische kaders en de AVG
 • Affiniteit met complexe privacyvraagstukken binnen het sociaal domein

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 8 uur per week
 • Startdatum 1-7-2024
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb