Functieomschrijving

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Senior Jurist Wet open overheid (Woo).

Taken en verantwoordelijkheden 
Je behandelt binnen het Woo-team gevoelige en complexe verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). Je kan fulltime worden ingezet op een omvangrijk Woo-verzoek. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele proces vanaf de ontvangst van een verzoek tot en met (eventueel) bezwaar en beroep. Daarbij hoort natuurlijk ook een gedegen dossieropbouw. Bij de behandeling van de verzoeken moet regelmatig contact met de relevante beleidsafdelingen worden onderhouden en zo nodig de verantwoordelijk bestuurder. Het bewaken van de beslistermijnen, ook wanneer de informatievoorziening stagneert, het tijdig afhandelen binnen de wettelijke termijn hoort hierbij.

De afdeling 
Het domein Bestuur staat voor de integraliteit en consistentie van beleid en bestuur en zit in het hart van de organisatie. Dit doet ze door te signaleren, te adviseren, te coördineren, te verbinden en toezicht te houden. Domein Bestuur is verantwoordelijk voor een eenduidig provinciaal rolprofiel met een heldere taakopvatting en sturingsfilosofie. Er wordt gezorgd voor strategische bestuurlijke positionering van de provincie richting Brussel, Ministerie van BZK, andere provincies, grote steden, WGR(plus)-regio's en gemeentebesturen. Vanuit deze concernbelangen is ook de advisering aan en ondersteuning van Gedeputeerde Staten (zowel individueel als collectief), directieteam als collectief, provinciesecretaris en Commissaris van de Koning (zowel provinciale - als rijkstaken) belegd bij domein Bestuur. Het betreft een tijdelijke opdracht binnen het bureau Beleidscoördinatie en Advies en daarbinnen in het Woo-team. Het bureau BBA adviseert en ondersteunt Gedeputeerde Staten, het directieteam, de provinciesecretaris en de Commissaris van de Koning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Kwaliteit en integraliteit van beleid en bestuur vormen daarbij het uitgangspunt. Het Woo-team is verantwoordelijk voor de afhandeling van Woo-verzoeken en doet dit in samenspraak met de verantwoordelijke collega’s van de betreffende Opgave/beleidsterrein.

Functie eisen

  • Je hebt een WO diploma rechtsgeleerdheid
  • Je hebt kennis en relevante werkervaring m.b.t. de Wob/Woo
  • Je hebt kennis van en werkervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen

Functie wensen

  • Geen

Extra informatie

  • Plaats Den Haag
  • Opleidingsniveau WO
  • Aantal uur 24-36 uur per week
  • Startdatum 01-03-2023
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.