Functieomschrijving

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoeken wij een senior onderzoeker gemeentelijke uitvoerbaarheid. De te werven senior onderzoeker maakt onderdeel uit van kenniscentrum analyse bij VNG Realisatie. Kenniscentrum analyse voert regelmatig uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. VNG Realisatie heeft een gestandaardiseerde methodiek met bijbehorend analysekader voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren wij de vragen over uitvoerbaarheid zoals die opgenomen zijn in het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis.

Taken
 • In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten
 • In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema
 • In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving/nieuwe projecten voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn
 • In beeld brengen van de financiele effecten van nieuwe wet- en regelgeving of projecten
 • In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld
 • Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie
 • Opleveren van onderzoeksrapportages waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden
 • Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders
 • Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies
Competenties
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerkend
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
 • Analytisch
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Functie eisen

 • Afgeronde WO-opleiding
 • Beschikt over 7 jaar werkervaring op WO-werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het doen van onderzoek
 • Je hebt onderzoekskennis in de praktijk ruimschoots toegepast voor het opstellen van impactanalyses of (maatschappelijke) kosten batenanalyses

Functie wensen

 • Kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e-overheid (Brede kennis van ontwikkelingen, zowel landelijk als bij gemeenten)
 • Kennis van het sociaal of ruimtelijk domein
 • Ervaring met het ramen van organisatiebrede uitvoeringskosten

Extra informatie

 • Plaats Den Haag
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24-32 uur per week
 • Startdatum 15-10-2022
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.