Functieomschrijving

Voor de Staatsbosbeheer zijn we op zoek naar een senior projectleider. In Zuid-Holland voert Staatsbosbeheer beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de recreatieschappen in Voorne Putten en IJsselmonde. Deze werkzaamheden omvatten het organiseren van regulier- en groot onderhoud van de bossen, grasvelden, wegen (asfalt of halfverharding), water (oevers, baggerwerkzaamheden), bruggen, steigers en vlonders en ook het organiseren van het opruimen van afval. Dat organiseren bestaat er uit dat er een bestek gemaakt moet worden dat, na afstemming met het beheerteam, op de markt gezet moet worden. Daarnaast kun je gevraagd worden voor speciale projecten, zoals het omvormen van agrarische gronden naar natuurgebieden, kwaliteitsimpulsen, maatregelen om stikstofdepositie te verminderen, bosuitbreiding, het vernatten van gebieden, plaatsen van uitkijktorens, bankjes of andere recreatie-gerelateerde zaken. Als projectleider geeft je uitvoering aan de opdracht vanuit het recreatieschap of het beheerteam. Je zorgt dat deze projecten uitgevoerd worden binnen de kaders die je met het beheerteam afgestemd hebt.

In het team ‘Advies & Projecten - projecten’ werken programmamanagers, projectleiders, projectvoorbereiders en projectmedewerkers aan de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
We zoeken een ervaren projectleider voor genoemde opgaven. Je doorgrondt de belangen van het project, het beheerteam en de stakeholders. Het is je taak om vanuit een win-win mentaliteit te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen en te zorgen voor voortgang op de projecten.

Verantwoordelijkheden
 • Het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd.
 • Begrijpen aan welke randvoorwaarden (vergunningen, afstemming, budget) er voldaan moet zijn voordat je tot projectuitvoering kan overgaan en zorgen dat aan die voorwaarden voldaan wordt.
 • Bepalen welke werkzaamheden in huis gedaan kunnen worden en welke op de markt gezet moeten worden. Zorgen dat de benodigde inzet intern geregeld is en zorgen dat het werk dat door externe partijen gedaan moet worden volgens de regels aanbesteed wordt.
 • Aanbesteding in goede banen leiden en hier een dossier van aanleggen wat auditproof is en inkooporder vastleggen in financieel systeem
 • Uitvoering door externe partij begeleiden, opleveringen goedkeuren en daaraan gekoppeld betaling van facturen vrijgeven.
 • Leveren van de periodieke verantwoording voor betreffende project / projectonderdeel.
 • Zorgdragen voor tijdige en adequate communicatie en omgevingsmanagement voor de projecten.
 • Zorgdragen voor toetsing en kwaliteitsborging van de te leveren producten.
De organisatie
Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. We beheren ruim 260.000 ha natuur in Nederland. Staatsbosbeheer wil mensen betrekken bij de natuur die hen raakt. Je bent actief in de provinciale eenheid Zuid-Holland en kunt worden ingezet voor diverse recreatieschappen en in projecten in diverse beheereenheden. Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de recreatieschappen in Zuid-Holland aan planvorming en ontwikkeling, projectuitvoering en beheer in de desbetreffende gebieden. Naar verwachting vindt het merendeel van de werkzaamheden plaats in het gebied van het recreatieschap Voorne Putten en IJsselmonde.

Functie eisen

 • Je hebt een MBO / HBO werk- en denkniveau.
 • Aansturen-organisatie: Je hebt ruime kennis en minimaal 5 jaar (recente) ervaring in het managen van projecten.
 • Plannen en organiseren: Je hebt goede vaardigheden op het gebied van projectmanagement en kan deze vaardigheden inzetten om te komen tot een uitvoerbaar project.
 • Resultaatgerichtheid: Je kunt projecten vormgeven en weet deze te beheersen en te leiden, zodat ze binnen de gestelde kaders van tijd en kwaliteit worden afgerond en kunnen worden overgedragen naar de beheerteams.
 • Vaardigheid: Je kan het aanbesteden van werk in goede banen leiden.
 • Motiveren: Je bent communicatief sterk, breed georiënteerd en weet mensen te verbinden aan jouw project en te motiveren.
 • Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van het effect van eigen handelen op de omgeving en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid daarbij.
 • Netwerken: Je handelt proactief, verbindend, ondernemend en resultaatgericht en weet anderen daarin te vinden en te stimuleren.
 • Creativiteit: Je bent doelgericht en tegelijkertijd flexibel in de wijze waarop je het doel bereikt. Je bent stressbestendig en kunt goed schakelen tussen verschillende partijen, waarbij je rekening houdt met de verschillende belangen. Je bent in staat creatieve oplossingen te vinden om je doel te bereiken.
 • Je beschikt over een auto-rijbewijs.

Functie wensen

 • Kennis van het gebied is een pré

Extra informatie

 • Plaats Schiedam
 • Opleidingsniveau MBO/HBO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.