Functieomschrijving

Voor de Nationale Politie zoeken wij een Senior Projectleider.

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer Beleidsimplementatie &  Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiële waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving, het maatschappelijk belang en de bestuurlijke sensitiviteit waarvoor de Politie werkt.

Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor ze staan omtrent de huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van de organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken een professional die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kan overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren.

Als senior projectleider straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor.

Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren ze met ongeveer 70 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land.
Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je onderdeel uit gaan maken van Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Afhankelijk van de projecten word je gekoppeld aan een van de vier teams voor de uitvoering van de projecten. Door het gehele land worden diverse projecten opgestart.

Doelstelling
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2028 tientallen miljoenen euro's per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden
Als Senior Projectleider fungeer je als gedelegeerd opdrachtgever bij zeer complexe en grote huisvestingsprojecten. Deze projecten raken de koers en strategie van de politieorganisatie waarbij je te maken krijgt met tegengestelde belangen, politiek-bestuurlijke gevoeligheden, landelijk doorwerkende consequenties en diverse stakeholders en gebruikersgroepen.
Daarnaast ben je een strategische denker met een hands-on realisatiekracht die in complexe omgevingen voortgang en resultaat weet te bewerkstelligen.

Als Senior Projectleider geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering.
Je stuurt (informeel) projectteams aan en geeft leiding aan (samengestelde) projecten met ingewikkelde verbanden op het terrein van huisvesting. Je bent verantwoordelijk voor het maken van een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd. In het project ben je continu bezig om de beheers aspecten (kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie) te monitoren en daarover te rapporteren aan de Stuurgroep. Daarbij speelt risicomanagement een belangrijke rol.
Je zorgt voor afstemming met de opdrachtgever, waarbij je inzicht geeft in de baten, effecten en doelen van de projecten.

Als Senior Projectleider leg je verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteer je periodiek aan de Coördinator Projectmanagement.

Je werkt aan projecten met een gemiddelde looptijd van 1-6 jaar. Door de duur van het project kunnen een aantal zaken veranderen: teams werkzaam aan de uitvoering van het project, stakeholders, wensen vanuit de gebruiker en wet- en regelgeving die meegenomen moeten worden in de uitvoering van het project. Ook kunnen politiek-bestuurlijke keuzes, van zowel binnen als buiten de politieorganisatie, impact hebben op het project. Dit betekent dat je flexibel moet zijn in de aanpak, hierop tijdig moet anticiperen en vooruit moet kijken.

Als Senior Projectleider word je ingezet op projecten, en mogelijk op een coördinatierol van een cluster projecten.

Vakmatige taken
De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer:
 • Fungeren als Senior Projectleider en gedelegeerd opdrachtgever van complexe huisvestingsprojecten vanaf €10 miljoen
 • Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s
 • Ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken
 • Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Coachen en begeleiden om teamleden op hoger niveau te brengen, bijdragen het professionaliseren van de afdeling projectmanagement. Dit is een essentieel onderdeel van de functie
 • Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken
Leidinggevende taken
Functioneel leiding geven aan projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg.

Contacten
Belangrijkste stakeholders:
 • Eenheidsleiding
 • MT Projectmanagement en MT Sector Huisvesting
 • Medewerkers binnen sector Huisvesting
 • Stuurgroep Huisvesting per Eenheid
 • Facilitaire Services
 • Overige onderdelen binnen het Politiedienstencentrum waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management
 • Gemeenten en overheid
 • Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig
 • Prince2 Practitioner of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.) certificaat
 • Werkervaring met projectmatig werken conform Prince2
 • Minimaal 7 jaar werkervaring met de besturing van zowel complexe projecten (= meerdere locaties), als totale programma’s, met een financiële omvang van minimaal 10 miljoen euro
 • In de afgelopen 5 jaar werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen huisvestingsprojecten
 • Werkervaring met het implementeren van huisvesting- en dienstverleningsconcepten

Functie wensen

 • Werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (5000+) organisaties, binnen zowel de publieke- als private sector
 • Werkervaring met het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten, waarbij verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het ontwikkeltraject; van het aankopen van grond of vastgoed tot de oplevering van het project en verkoop van objecten
 • Werkervaring in het managen van besluitvorming met diverse stakeholders, in complexe bouw gerelateerde vraagstukken
 • Afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op WO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO/WO
 • Aantal uur 36 uur per week
 • Startdatum 1-8-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb