Functieomschrijving

Voor de Provincie Utrecht zijn wij opzoek naar een Senior Projectleider Klimaat.

Om onze klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen zijn er extra inspanningen nodig. Dat wil zeggen dat concernbreed keuzes, sturing en acties noodzakelijk zijn, met een ambitieuze en doelmatige strategie voor de reductie van broeikasgassen in iedere klimaatsector. Als eindresultaat streven we naar een aanvullend pakket met klimaatmaatregelen. Hiervoor moet een klimaatplan worden opgesteld bestaand uit twee delen: de uitgangspuntennotitie 2030 en het uitvoeringsprogramma 2030. waarmee we onze klimaatdoelen gaan halen. Belangrijk is dat de regiopartners (bijvoorbeeld gemeenten) hierbij goed zijn aangesloten en hiervoor draagvlak is. Uiteindelijk dient de uitgangspuntennotitie  door Provinciale Staten te worden vastgesteld, inclusief benodigde middelen en inzicht in de bijbehorende (beleids)instrumenten. Het daarna op te stellen uitvoeringsprogramma moet worde vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Ter voorbereiding wordt op dit moment een uitvraag gedaan externe partij om eerder voorgestelde maatregelen te concretiseren. Het begeleiden van deze opdracht is ook onderdeel van het werk.

Concernopgave klimaat centraal
De provincie Utrecht werkt op verschillende manieren en vanuit verschillende programma’s aan duurzame doelen. Een belangrijke ambitie is dat de provincie in 2050 klimaatneutraal moet  zijn en klimaat een wezenlijk onderdeel van al ons beleid moet zijn. Daarom is in het voorjaar van 2022 de concernopgave klimaat centraal gestart.

Onze (sub)doelen zijn:

 • Grip te krijgen op samenhang en effect van klimaatmaatregelen die de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, beperken en afvangen zodat kan worden toegewerkt naar de provinciale reductie doelen
 • Ambtelijke coördinatie en samenwerking op klimaat te intensiveren. Een heldere coördinerende en intern/extern verbindende rol draagt bij aan focus en versnelling op de klimaatdoelstelling.
 • Binnen de provincie het draagvlak, bewustwording en kennis over klimaat te vergroten (met aandacht voor structuur, cultuur en strategie) teneinde de intenties tot gedragsverandering en daadwerkelijk gedrag te vergroten.

We zoeken een talentvolle projectleider die gaat sturen op het samenstellen van een samenhangend pakket van klimaatmaatregelen waarmee we onze doelen in 2030 en 2050 gaan halen (met focus op het 1e subdoel).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen van een plan van aanpak waarin de hoofdstappen en op te leveren tussenproducten zijn uitgewerkt (er ligt al een concept)
 • Uitvoering conform het plan van aanpak met als eindresultaat een door Gedeputeerde Staten bestuurlijk vastgesteld Uitvoeringsprogramma  met een (regionaal) aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen per klimaatsector (eind 2023/begin 2024)
 • Het inrichten en aansturen van een interne en externe projectstructuur
 • Je draagt zorg voor tijdige bestuurlijke aanhaking (bijvoorbeeld het organiseren van werksessies met Provinciale Staten en benen op tafel sessies met GS
 • Doorvertaling van tussenproducten naar scherpe adviezen voor het concern managementteam (CMT), de verantwoordelijk gedeputeerde, GS en PS
 • Het is een programma dat in beweging is en veel bestuurlijke aandacht krijgt. Onderdeel van deze functie is ook dat je tussentijdse moties of andere zaken die onze aandacht vragen projectmatig oppakt en samen met een integrale projectgroep tot uitvoering brengt
 • Je neemt deel aan relevante overleggen en samen met diverse stakeholders draag je inhoudelijk bij aan een goede samenwerking en dialoog en lobby over belangen en oplossingen (Rijk, medeoverheden, bedrijfsleven etc)
 • Het verbinden van de provinciale organisatie en de regiopartners rond het klimaatbeleid
De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Competenties
 • Je beschikt over een goed verbindend vermogen
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijke sensitiviteit
 • Je kunt jezelf vinden in de volgende kenmerken: hands-on mentaliteit, proactieve houding, accuraat, doortastend, daadkrachtig, resultaatgericht en een omgevingssensitieve teamplayer
 • Je bent koersbepalend en brengt doorzettingskracht in

Functie eisen

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coordinator/manager van projecten binnen de  (semi) overheid of overheids gerelateerde bedrijven
 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring ervaring met het adviserin van hogere management-,  bestuurders en toezichthouders op bestuur (zoals Provinciale Staten)

Functie wensen

 • Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/manager van projecten binnen de (semi) overheid of overheids gerelateerde bedrijven 
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring ervaring met het advisering van hogere management-, bestuurders en toezichthouders op bestuur (zoals Provinciale Staten)
 • Je hebt werkervaring met uitvoering van klimaat gerelateerde projecten binnen de overheid

Extra informatie

 • Plaats Utrecht
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 24- 32 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.