Functieomschrijving

Voor de gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Zaaksysteem. 

Verantwoordelijkheden
Na de aanbestedingsfase ben je verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van het nieuwe systeem en het meenemen en opleiden van de gebruikersorganisatie. Deliverables die hierin terugkomen zijn, onder andere, een werkend en bruikbaar systeem, ingerichte zaaktypen, gelegde essentiële koppelingen, een opgeleide gebruikersorganisatie en een gedegen doorontwikkelstrategie. Migratie van informatie uit het huidige zaaksysteem en uitfaseren van het oude systeem is ook onderdeel van de opdracht.

Je werkt samen met de betrokken informatiemanager, architect en informatieadviseurs. Essentieel is het tijdig en goed betrekken van de beheers- en gebruikersorganisatie zodat er een gedegen draagvlak voor de te kiezen oplossing ontstaat.

De afdeling
De projectmanager werkt vanuit de afdeling Programma’s en Projecten van de gemeente Amersfoort, en in het bijzonder vanuit het Team Informatiseringsprojecten. Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor programma- en projectmanagement. Het kan gaan om een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces - de resultaten zijn uiteenlopend. Het Team Informatiseringsprojecten (TIP) richt zich op projecten op het gebied van IT, informatievoorziening en organisatieverandering. De groep (in- en externe) projectmanagers is verantwoordelijk voor het managen van uiteenlopende opgaven, vaak in samenwerking met afdelingen in de organisatie en altijd met experts uit de IT/IV-discipline.

De organisatie
De gemeente Amersfoort staat voor de vervanging van haar huidige zaaksysteem. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en oplevering van zowel de aanbestedingsfase van dit traject, als voor de implementatiefase van het nieuwe systeem. Hierin stuur je een multidisciplinair team aan, bestaande uit afvaardigingen vanuit IV, Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Juridische Dienstverlening en Advies, en andere betrokken afdelingen. In samenhang draag je zorg voor een gedegen Programma van Eisen, op basis waarvan de inschrijvingen worden beoordeeld. Hieruit volgt gunning aan de best bij de eisen en wensen aansluitende partij.

Functie eisen

  • Een relevante HBO of WO opleiding afgerond
  • Ruimte ervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingstrajecten voor informatiesystemen bij de overheid
  • Ervaring met het leiden van projecten binnen het gemeentelijk domein (>7 jaar), en daarbij aantoonbare (recente) ervaring met de implementatie van moderne zaaksystemen (>5 jaar)

Functie wensen

  • Actuele kennis van gemeentelijke processen en recente ervaring met het leiden van aanbestedings- en implementatietrajecten van zaaksystemen bij gemeenten zijn essentieel voor deze opdracht

Extra informatie

  • Plaats Amersfoort
  • Opleidingsniveau HBO/WO
  • Aantal uur 24 uur per week
  • Startdatum 3-7-2023
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.