Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior strategisch beleidsadviseur.

Wij zoeken een collega die ons helpt de volgende beleids- en implementatie vraagstukken tot een goed einde te brengen:

• Voedselrestvermalers
• Besluitvorming en inwerkingtreding afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten
• Harmonisatie afvalbeleid Weesp en overname inzameling GAD

Voedselrestenvermalers
Directie Afval & Grondstoffen (A&G) werkt sinds een aantal jaren aan het realiseren van een innovatieve inzamelwijze met behulp van voedselrestenvermalers voor groente, fruit en etensresten(GFE). Hiervoor is in opdracht van de 4G steden een onderzoek uitgevoerd wat geleid heeft tot een systeemkeuze. Op basis van deze systeemkeuze zijn organisatorische uitgangspunten voor de toepassing van voedselrestenvermalers in Amsterdam verkend. Uit een verkenning met een aantal projectontwikkelaars en gemeentelijke projectleiders zijn kansrijke pilotprojecten voor Amsterdam in kaart gebracht. Om tot concrete eindproducten te komen wil A&G met pilotprojecten en verdere onderzoeken de nodige kennis en ervaringen opdoen die nodig is om een grootschalige inzet van voedselrestenvermalers mogelijk te maken.
Om de mogelijkheden en de inzet van dit nieuwe innovatieve inzamelmiddel verder te ontwikkelen, heeft A&G per 1 januari 2023 een aanjager nodig met kennis en kunde om invulling te geven aan de verdere uitwerking van mogelijke kansen voor het invoeren van voedselrestenvermalers in hoge nieuwbouwprojecten.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Realisatie van pilotprojecten als projectleider
 • Subsidieregelingen aanvragen
 • Notitie juridische aspecten maken en borging in uitvoeringsbesluit realiseren
 • Businesscase bij pilotopstelling maken
 • Aanscherpen van technisch informatiedocumenten voor projectontwikkelaars en gebruikersgroepen
 • • Maken van voorstellen voor het managementteam van A&G en bestuurlijke voordrachten

Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten (inclusief afvalwijzer online)
In de afvalstoffenverordening en de uitvoeringsbesluiten staan de regels opgenomen voor bewoners en ondernemers voor het aanbieden van afval. Deze zijn op adresniveau uitgewerkt in de afvalwijzer online. De ASV én het uitvoeringsbesluit zijn geharmoniseerd en geactualiseerd. In het eerste kwartaal vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over de ASV en de uitvoeringsbesluiten. Je draagt zorg voor het goed doorlopen van dit proces, bewaakt deadlines, organiseert de inspraakprocedures, schrijft de nota's van beantwoording. Daarnaast zorg je ook samen met de collega's van communicatie voor interne en externe communicatie zodat alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie bekend zijn met de nieuwe regels.

De organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers.
Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties.
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Functie eisen

 • Je beschikt over een WO werk en denkniveau
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van het adviseren van management en bestuur aangaande Afval en Grondstoffen
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van bestuurlijke besluitvorming rondom de afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluiten en het schrijven van nota's van beantwoording
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring, kennis en expertise op het gebied van innovatieve inzamelmethode voor GFE-T afval

Functie wensen

 • Je hebt ervaring binnen de gemeente Amsterdam én gemeente Weesp op het gebied van Afval en Grondstoffen
 • Je hebt ervaring met het schrijven van bestuurlijke voordrachten
 • Je hebt ervaring met het maken van implementatieplannen inclusief een businescase

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 10- 24 uur per week
 • Startdatum Z.s.m.
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.