Functieomschrijving

Voor de gemeente Amsterdam zoeken wij een Senior Uitvoeringsstrateeg voor Programma Energie voor de Stad.

Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de Amsterdamse energietransitie. Het programma wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de stedelijke directeur Ruimte en Economie.

De Amsterdamse energieopgave is een complexe opgave vol maatschappelijke, technische, juridische, organisatorische, financiële en andere onzekerheden.
Je bent onderdeel van het team uitvoeringsstrategie en collegiale klankborden en iteratie is onderdeel van het dagelijkse werk, mede om dit team uiteindelijk ambtelijk op te bouwen. Je werkt zelfstandig in opdracht van de teamleider uitvoeringsstrategie. Maandelijks vind een opdrachtgeversoverleg plaats.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen
 • Het opzetten en ontwikkelen van een lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie
 • Opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december)
 • Advies geven over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, en de benodigde samenwerking hierin met andere organisatieonderdelen, en het adviseren van de directie over de implementatie van dit advies
 • Bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie
In alle werkzaamheden zal je samenwerken met en sturing geven aan collega’s binnen het programma, met/aan gemeentelijke collega’s en met/aan externen (projectleiders). Beoogd is dat je een (toekomstig) collega op zal opleiden om onderdelen van de opdracht uiteindelijk binnen de organisatie te borgen. Het werk bestaat uit aspecten als strategische advisering, consortiaontwikkeling, netwerkontwikkeling, projectmanagement en leidinggeven aan projectteams.

Resultaten
 • Lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, bestaan de tussenresultaten o.a. uit
  • Het definiëren van de juiste opdracht, het initiëren van een projectteam (gemeente/externen?) om deze opdracht op te pakken, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het inrichting van een proces en governance hiervoorop deze opdracht
  • De uitgevoerde van de opdracht met oplevering van lange termijnvisie op investeringen (inclusief het projectteam aansturen, het opleveren van de producten en het managen van opdrachtgever(s))
 • Opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december), tussenproducten bestaan o.a. uit
  • Vertaalslag maken van jaarplannen binnen de programma’s naar programmaniveau
  • Ingevulde aanvraag formulieren en bijbehorende annotaties voor Begroting, Jaarrekening en VJN
 • Advies over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, hierbij zijn enkele tussenproducten o.a.
  • Advies hoe wordt geborgd dat P&C producten worden opgeleverd (conform standaardplanning)
  • Advies hoe geborgd wordt dat er financiële orde komt in de projecten en programma’s
  • Advies welke samenwerking met andere organisatieonderdelen wenselijk is en hoe dit geborgd kan worden
 • Bij het bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie, bestaan de werkzaamheden o.a. uit
  • Tegenlezen van bestuurlijke stukken en sparren over bestuurlijke routes
  • Adviseren over het al dan niet ontwikkelen van een stedelijke lobbystrategie
Evaluatie en aansturing
De voortgang van de opdracht wordt periodiek (minimaal elke maand) geëvalueerd. Daarbij worden de resultaten voor de komende periode nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
De Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (voorheen Bijzondere Projecten) werkt aan complexe, risicovolle opgaven, zoals de
energietransitie en de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Wij hebben focus, zijn experts in maatwerk en zijn resultaatgericht. Daarbij zijn we
altijd op zoek naar innovatieve, toekomstbestendige oplossingen. Kenmerkend voor ons is dat we open zijn over het proces en bereid zijn om van
gebaande paden af te wijken. Bij de Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie werken 175 enthousiaste collega’s.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Wo opleiding afgerond in de richting bestuurskunde en/of bedrijfseconomie (of vergelijkbaar)
 • Minimaal 5-7 jaar ervaring in strategische advisering met complexe multidisciplinaire opgaves
 • Minimaal 10 jaar ervaring in de publieke sector
 • Minimaal 5-7 jaar advies op directie/bestuurlijk niveau
 • Ervaring met begrotingscycli, programma- & directiebegrotingen, de P&C cyclus
 • Ervaring met investeringsplannen en agenda’s
 • Ervaring met meerdere opdrachtgevers in de Amsterdamse context zoals vervoersregio, AEB, Havenbedrijf, Waternet
 • Ervaring met het opzetten en begeleiden van strategische resultaatgerichte samenwerkingsverbanden

Functie wensen

 • Je kan complexe vraagstukken doorgronden. Ziet trends en kunt innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagingen
 • Het vermogen om snel een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
 • Minimaal 10 jaar ervaring bij de gemeente Amsterdam

Extra informatie

 • Plaats Amsterdam
 • Opleidingsniveau WO
 • Aantal uur 24 uur per week
 • Startdatum Zo snel mogelijk
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? Ntb