Functieomschrijving

Voor de Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Sociaaleconomische verbinder PPLG-gebieden in Twente.

Project
Overijssel wil de sociaaleconomische kwaliteit in Overijssel behouden en versterken. Daarbij kijken ze samen met de gemeenschap naar de brede welvaart in een gebied; hoe houden of versterken ze een vitaal platteland ondanks (of misschien dankzij) de grote opgaven in het gebied. Samen met inwoners en gebiedspartijen werken ze onder het PPLG in drie stappen:
 • Inzicht – Wat is de sociaaleconomische impact van het PPLG Overijssel (op de gebieden)? 
 • Uitzicht – Wat is het sociaaleconomisch perspectief gegeven de opgaven per gebied? 
 • Uitvoering – Welke acties voeren ze uit in de gebieden om er het sociaaleconomisch perspectief te versterken?
Opdrachtomschrijving
Versterken van de gebiedsteams en het PPLG met sociaaleconomische realisatiekracht en kennisuitwisseling tussen PPLG gebied(en) en provincie. 
Je kent het gebied, hebt er een groot en actief netwerk, spreekt de ‘taal’ en beschikt over veel kennis van (initiatieven) leefbaarheid/brede welvaart. Je hebt de opdracht om de sociaaleconomische uitdagingen in de gebieden te inventariseren, te kijken naar koppelkansen met andere initiatieven (met name vanuit PPLG) en vanuit PPLG initiatieven het sociaaleconomische perspectief in te brengen en te helpen en begeleiden van de uitvoering van de initiatieven (het eigenaarschap blijft in het gebied liggen).

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Je gaat:
 • Verbinding leggen tussen PPLG gebied en de bestaande netwerken in het gebied en het gebied(steams) en provincie over onderwerpen rond het thema sociaal economische impact.
 • Het gezicht worden van het sociaaleconomisch perspectief onder het PPLG; Aanscherpen sociaal economische impact analyse(s) in het PPLG gebied en kennis daarover verspreiden.
 • In gezamenlijkheid met het gebiedsteam en de (koploper)gebiedsprocessen te inventariseren waar knelpunten en/of bedreigingen zitten op het gebied van de brede welvaart en met voorstellen komen hoe deze aangepakt kunnen worden.
 • Daarnaast kansen inventariseren om de sociaal economische kwaliteit te vergroten. Deze kansen verkennen en met het gebied om te zetten in concrete activiteiten en/of projecten.  
 • Zorgen voor verbinding vanuit het gebied en het gebiedsteam met het programma Leefbaar Platteland van provincie om activiteiten en projecten af te stemmen. 
 • Helpen bij het door ontwikkelen van een meerjarig sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied, dat zich dankzij en ondanks het PPLG verder ontwikkelt.
 • Adviseren over de inzet van sociaal economisch versnellingsgeld.
 • Concreet neem je deel aan de bijeenkomsten van het gebiedsteam en houd je contact met initiatiefnemers (relatie bouwen, signalen ophalen, kansen zien, mensen met elkaar in contact brengen) en begeleidt je hen met het versterken van sociaaleconomisch perspectief.
 • Daarnaast deel je jouw lessen en signalen met andere verbinders sociaal economisch perspectief om onderling te leren en met tactisch strategisch niveau PPLG om dit mee te nemen in de provincie brede aanpak sociaal economisch perspectief.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist voor deze functie.

Functie eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol waarbij samenwerking tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid)
 • Je beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van Twente

Functie wensen

 • Je hebt ervaring in het gebiedsgericht werken in Twente en kan dit aantonen met een beschrijving van de resultaten van die ervaring

Extra informatie

 • Plaats Overijssel
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 16-24 uur per week
 • Startdatum 01-07-2024
 • Geschikt voor ZZP? Nee
 • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.