Functieomschrijving

Voor de gemeente Horst aan de Maas zijn wij op zoek naar een specialist accommodatiebeleid. In 2017 heeft de gemeente Horst aan de Maas accommodatiebeleid opgesteld voor maatschappelijk vastgoed. Het gaat met name om dorpshuizen, buitensportaccommodaties en overige maatschappelijk vastgoed zoals scouting, etc. Voor de binnensportaccommodaties is een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld, dat nagenoeg is afgerond. Dat geldt ook voor onderwijsvastgoed. Dit accommodatiebeleid is destijds opgesteld in samenwerking met de inwoners van onze 15 dorpen. Grote uitdaging hierin is dat we kampten en kampen met leegstand, verouderde accommodaties, teruglopende bezetting en druk op de exploitatie.
In de actualisatie van ons beleid dient de nadruk daarbij veel meer dan voorheen te liggen op de activiteiten, die plaatsvinden in deze accommodaties. Hoe komen we tot vitale kernen met gelukkige inwoners, wat is daarvoor nodig, welke behoefte ligt er in de dorpen en, als sluitstuk, welke accommodatie past daarbij of is daarvoor nodig? Andere belangrijke elementen in deze actualisatie zijn onder andere een (op onderdelen) herziening danwel aanscherping van de beleidsuitgangspunten, een financiële meerjarenplanning en harmonisatie van beheer en onderhoud. Ook het op een passende manier betrekken van verenigingen, inwoners, stichtingen en dergelijke zijn een belangrijk onderdeel van de opdracht.

Functie eisen

  • Ervaring met (soort) gelijke projecten

Functie wensen

Geen.

Extra informatie

  • Plaats Horst aan de Maas
  • Opleidingsniveau HBO
  • Aantal uur 8 uur per week
  • Startdatum 1-2-2023
  • Geschikt voor ZZP? Ja
  • Thuiswerken mogelijk? N.t.b.