Functieomschrijving

Voor de gemeente Westerwolde zijn we op zoek naar een specialist begraafplaatsenadministratie. Het contract is 31-12-2022 afgelopen. De gemeente wil in ieder geval voor een periode van 12 maanden tot 1-2-2024 blijven inhuren, zodat de gemeente de tijd heeft om het team begraafplaatsenadministratie verder te professionaliseren. Daartoe moet Key2begraven goed worden ingericht, de medewerkers verder worden opgeleid, de begraafplaatsen gedigitaliseerd, digitaal werken ingevoerd en de achterstanden worden weggewerkt. 

De achterstand is als volgt:

 1. Er zijn circa 690 graven waarvan de rechthebbende overleden is. De rechthebbenden moeten  worden achterhaald.
 2. Er zijn circa 811 graven waarvan de graftermijn verlopen is. Dit zijn termijnen vanuit ‘vroeger’ tot en met 2021. Deze graven moeten aangeschreven worden. Dit betreft met name oudere graven die al langere tijd zijn verlopen.
 3. Er zijn nog 346 graven die volgens de administratie geruimd kunnen worden. Van deze graven moet gecontroleerd worden of er een afstandsverklaring aanwezig is, voor ze daadwerkelijk geruimd kunnen worden.
 4. Er zijn circa 480 graven waar al afstand van is gedaan en die geruimd mogen worden. Deze afstandsverklaringen dienen gecontroleerd te worden. Daarnaast dient er een bevestiging te komen aan de rechthebbenden dat het graf is vervallen aan de gemeente en dat het (bovengronds) geruimd gaat worden.
 5. Begraafplaatsen Oudeschans en Veelerveen staan heel summier in de digitale administratie. Graven, termijnen en overledenen dienen nog opgevoerd te worden.
 6. De vrije graven staan niet in de administratie. Deze dienen nog opgevoerd te worden. Zo is duidelijk welk graf er uitgegeven kan worden bij een begrafenis en heb je in één systeem inzichtelijk hoeveel vrije graven er nog zijn.
 7. Er zijn 384 graven die de status ‘reservering graflocatie’ hebben. Van een deel is de termijn verlopen, de rechthebbende overleden of is de registratie niet volledig. De graven en hun belangstelling dient achterhaald te worden.
 8. Door een fout in de conversie van de digitale administratie in 2018 zijn er circa 220 graven op naam van één persoon gekomen. Dit moet opgelost worden.
 9. Er is een lijst met circa 200 graven die geruimd zijn. Dit moet nog worden verwerkt in de begraafplaatsadministratie.

Functie eisen

 • Kennis van en ervaring met Key2Burgerzaken
 • Kennis van en ervaring met Join
 • Ervaring met het werken bij gemeente(n)

 

 

Functie wensen

 • 5 jaar kennis en ervaring met begraafplaatsenadministraties
 • Ervaring met de begraafplaatsenadministraties bij minimaal 5 gemeenten

Extra informatie

 • Plaats Sellingen
 • Opleidingsniveau HBO
 • Aantal uur 30 uur per week
 • Startdatum 15-2-2023
 • Geschikt voor ZZP? Ja
 • Thuiswerken mogelijk? n.t.b.